23.04.2007 / Oppdatert 17.06.2010, 25.02.2011, 20.06.2011, 05.06.2016

TILBAKE TIL TRENINGSINFO

BC/RC/CK
Test og trening
på banen

 

For Motocrossgruppa, gå hit:
www.motocrossharstad.no/sites/treningsinfo

Det er delegert ansvar til klubbene å oppnevne treningsansvarlig for
organisert trening/testing i grenene Bilcross/Rallycross/Crosskart.
Treningsprotokoll og instrukser skal være tilgjengelig i klubbhuset.

Det er innført obligatorisk varsling for trening slik at treningsansvarlig
kan møte opp.
Skal du teste, trene eller prøvekjøre:


Det skal benyttes minimum 2 flaggposter og være minimum 4 vakter tilgjengelig utenom
treningsansvarlig som fungerer som løpsleder. Førere som skal trene skal ha med folk
eller selv bytte på å være vakt under trening/test. Reglement følges
etter § 269.


Juniorfører Bilcross/Crosskart skal ved konkurranser og trening ha med ledsager med lisens.
Les mer om Ledsagerlisens

Kontakter i Bilgruppa


Utdrag fra instruksene:

I tillegg til instruksene skal treningsavgift være betalt/eller betales ved første oppmøte.

Krav til treningsansvarlig
Klubben forplikter å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger
for å kunne gjennomføre trening i henhold til NSR, treningsprotokoll og instrukser for treningsansvarlig.
Klubben og treningsansvarlig er sammen ansvarlig for at treningsprotokoll til enhver tid føres og er
ajourført. Treningsprotokoll og instrukser ligger tilgjengelig i klubbhuset.

Krav til lisenser
De som deltar ved trening skal forevise gyldig fører- og vognlisens, evt. engangslisens for BC og CK.
(ikke junior). Juniorer bes også legge merke til nye regler fra 2010/2011,
les mer her

Teknisk kontroll
Ingen får delta i trening/aktivitet før teknisk kontroll av bil er gjennomført. Vognlisensen skal være fri
for mangler evt. utbedret før trening. Personlig sikkerhetsutstyr SKAL sjekkes og brukes. Teknisk
kontrollant eller den treningsansvarlig oppnevner skal overvåke treningen/aktiviteten. Biler som påføres
sikkerhetsmessige mangler under kjøring får ikke fortsette trening/aktivitet. Se for øvrig egen instruks
for teknisk ansvarlig.

Bemanning
Banen skal være tilstrekkelig bemannet med min. 1 vakt pr. flaggpost. Aktiviteten kan gjennomføres
med færre flaggposter dersom dette ikke påvirker førerens sikkerhet ved at avstanden til
banemannskapet blir for stor, eller at noen del av banen er uten observasjon. Postene skal være utstyrt
med nødvendige flagg, kniver og brekkjern.
Mannskapene skal bære hensiktsmessig bekledning.

I tillegg skal det være min. en brannvakt pr. post eller uttrykningsbil i beredskap på start (pick-up eller
lignende). Denne bilen skal være bemannet med minimum 2 personer. Brannmannskapene skal være
utstyrt med brannslokkere samt kunne betjene disse.

Det er ikke krav om medisinsk ansvarlig (§ 233) på trening. Det skal imidlertid være tilgjengelig
førstehjelpsutstyr på banen samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral.

Ansvarlig representant fra klubben skal plasseres på et punkt hvor han lett kan kommunisere med
føreren dersom det blir nødvendig å avbryte kjøringen.

Gjennomføring
Aktiviteten skal ikke inneholde noen form for konkurransetilsnitt.

Bilene skal startes i intervaller: Maks 1 bil pr. 200 meter bane samtidig på banen
(eks. 800 meter bane = 4 biler, 750 meter bane = 3 biler).

Blått flagg SKAL brukes i det en bil blir tatt igjen.

Felles-start er forbudt. Starttrening kan gjennomføres ved at bilene vinkes av umiddelbart etter at
starten er gjennomført (for eksempel på enden av startlangside).

BC jr og BC jr. trening skal få mulighet til å kjøre med bare disse på banen under trening dersom de
ønsker det.

Førere med rallylisens kan tillates å trene på bane under forutsetning av at disse ikke kjører
sammen med H-biler. Starttrening som beskrevet ovenfor tillates ikke med rallybiler.

Arrangøren skal før kjøringen starter gjennomgå flaggbestemmelser og andre nødvendige
prosedyrer med rallyførere.

Treningsprotokoll og instrukser skal være tilgjengelig i klubbhuset.

 

TILBAKE TIL TRENINGSINFO

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.