TILBAKE TIL INFO

19.06.2008, oppdatert 20.05.2011
 
Fremtidens flaggposter!

 

 

TRACKSA har utviklet et system som gjør det daglige
sikkerhetsarbeidet betydelig lettere og sikrere på baner.

  Video... se video, derfor har vi investert i Tracksa...
  Tracksa nyhetsbrev mars 2010
  Tracksa Promo Book
  Tracksa Brosjyre
  Tracksa DemoFlash (juni 2008 - av Bjørn Espeland)

 

NMK Harstad har fått på
plass Tracksa-systemet!

Et trådløst lyssystem som erstatter de
gamle flaggpostene – som første klubb
i Nord-Norge.

– Dette reduserer risikoen for skader og
vi sparer også mannskap med denne
løsningen, forteller Stig-Arne Dallager.

Klubbens førere og flere av utøverne i
nord har allerede testet det nye
Tracksa-systemet på NMK Harstad's løp.

– Litt uvant, men det venner man seg til.
Et intensivt lys omtrent som noen kanskje
kjenner fra fotoboksene.

Systemet ble testet
og presentert for klubbene i
nord av representanter fra
Tracksa og Norges
Bilsportsforbund på
NMK Harstad's vårløp i 2008.

NMK Harstad's Stig-Arne Dallager uttaler at de var
utrolig glade for at nettopp Harstad var valgt for
denne demonstrasjonen og resultatet ble altså at
NMK Harstad besluttet å
gå til innkjøp av systemet.

 

 


Avtalen er i boks, systemet kjøpt

Frode Steen og Arvid Beinnes, begge Tracksa Utvikling

Systemet ble testet
og presentert for klubbene i nord av representanter
fra Tracksa og Norges Bilsportsforbund på NMK Harstad's
løp siste helgen i mai. Jan Helge Nilssen og Stig-Arne
Dallager uttaler at de var utrolig glade for at nettopp
Harstad var valgt for denne demonstrasjonen og resultatet
ble altså at
NMK Harstad besluttet å gjøre en avtale om innkjøp av systemet.

Første lysanlegget var levert tidlig i vår med adresse Sigdal Motorsenter. Siden har det gått i ett
med leveranser sier Arvid Beinnes, som er daglig leder for utviklingsdelen av bedriften
Tracksa Utvikling.

- Akkurat nå er vi omtrent sprengt på leveringskapasiteten. Vi har levert fire-fem
lysanlegg til bilsportsbaner i Norge hittil og har 10 før sommerferien, frå Lista i sør
til Harstad i nord.

Han tror ikke at interessen for anlegget kommer til å avta med det første, heller tvert om.
- Til nå har vi valgt å konsentrere oss om baner for kjøretøy på fire hjul men det finnes jo
også for de som går på to.

Men de hører til et annet forbund og foreløpig har vi ikke hatt kapasitet til å jobbe opp mot
dem. Det finnes dessuten et langt større marked utenfor Norge, men Tracksa står på og
jobber videre framover.


– det komplette varslingssystemet
for bil- og alpinsporten.


Det begynte med en ulykke

Det begynte med en ulykke
Da hans ti år gamle datter krasjet og ble liggende med GoKarten over seg fikk
Frode Steen ideen til en markør som signaliserer en faresituasjon. I løpet av tre år
har ideen materialisert seg i flere produkt med et potensial langt ut over
gokartbanen i Førde – og Norges grenser.

Resultatet er TRACKSA – det komplette varslingssystemet for bil- og alpinsporten.
Gjennom årene har det vært mange tragiske ulykker knytt til bil- og motorsport.
Særlig har flaggvaktene vært utsatt – de som står langs banene eller på fartsprøver
og vinkar flagg for å varsle førerne om velt eller utforkjøringer. Lyssøyler erstatter
flaggvaktene. Også i alpinbakkane har det vært dødsulykker i samband med
preparering med tråkkemaskiner og snøscooterkjøring. Tracksa-systemet varsler
alpinistene om farer gjennom at lyssøyler i alpinportene blir aktivert.

Etter ulykken med datteren som det heldigvis gikk bra med, gikk den nevenyttige
eieren av firmaet Førde Vedlikeholdsservice og bilmekaniker Morten Lundh i gang
med å lage den første prototypen av et varslingssystem – som i utgangspunktet kun
var tenkt brukt på gokartbanen i hjembygda. Den bestod av en aluminiumskasse
med batteri og trådløs mottaker, et standard varslingslys og en fjernkontroll.
Med fjernkontrollen kunne han aktivere det blinkende oransje lyset når det oppstod
faresituasjoner på banen.

Samarbeid med Norges Bilsportforbund
Banekonsulent Karl Reidar Rolfstad i Norges Bilsportforbund så Steen's oppfinning,
og forstod at det lå et stort potensiale i utviklingen av produktet og oppfordret meg
til å videreutvikle prototypen. Rolfstad kom med ønsker og stilte krav stadig vekk og
har vært en pådriver og helt enestående i den lange utviklingsprosessen.

- Det er nok derfor Tracksa er blitt et heilt annet produkt enn det som var tanken i
utgangspunktet sier Steen – som etter hvert etablerte selskapet Tracksa AS.


Unikt produkt
- finnes ikke maken

Triangelform
Kort fortalt består bilsport-utgaven av lysposter, håndsendere
og et PC-basert racecontrolprogram. Alle lysmarkørene styres
trådløst via racecontrollen. Alpinutgaven av Tracksa består av
lyssøyler som styres av GPS-sendere.

- Vi tok utgangspunkt i at vanlige folk skulle forstå hensikten
med produktet og at det ikke skulle utgjøre en fare for noen
der de står langs banen. Det skulle være synlig – derfor fikk
det ambulanse-farger.

Formmessig bruker vi triangelet som er et varslingssymbol.
Samtidig skulle designen vise at Tracksa er et unikt produkt.
Tror vi har lykkest.

 - Våre egne folk har utviklet den elektroniske innmaten i
lyssøylene og programmene, software og chipper og alt det
der, de har nesten jobba seg i hjel de også, sier Steen og
sender stor takk til de som har støttet utviklingsarbeidet
disse årene.

 - Tracksa arbeider nå med å videreutvikle produktet samtidig
som markedsutvikling og eksport er satt i fokus.

Unikt produkt
- Vi har utvikla et produkt som det ikke finnes maken til i verden. Tracksa er et komplett
system som kan tilpasses alle typer løp og regelverk. Det har vært en spennende prosess
og vi har hatt mye moro underveis fordi vi visste vi jobba med et unikt produkt.

Godord fra Sverige
- Vi var ferdig med den siste versjonen høsten 2006, og siden har vi testa på en rekke baner
i Norge og Sverige, blant annet under EM i rallycross. Mottakingen har vært svært positiv.
Når representanter for det svenske bilsportforbundet sier at dette er et sjumilssteg for
bilsporten er det klart det varmer, forteller Steen. Svenskene har hatt mange ulykker der
funksjonærer er kjørt ned, senest i sommer.

Tracksa i produksjon
Tracksa-systemet er satt i produksjon; elektronikken lages i Bergen, plastdelene i Kina og
det hele blir montert i Tracksa-lokalene i Vadheim i Høyanger. - Vi monterte de første
anleggene høsten 2007 og flere er solgt i år, sier Frode Steen og regner med at staben blir
utvidet når salget kommer skikkelig i gang og monteringskapasiteten må økes.

Finnes ikke maken til i verden
Sitat frå Frode Steen, gründer og daglig leder i Tracksa: ”Vi har utviklet et produkt som det
ikke finnes maken til i verden. Tracksa er et komplett system som kan tilpasses alle typer
løp og regelverk.”


Jobber videre med andre ideer

Tracksa AS er i full gang med produksjonen av lysvarslingssystemet og startet et nytt selskap
som skal ta teknologien videre.

Frode Steen og Morten Lundh i Tracksa AS har sammen med
Arvid Beinnes i Beinnes produktutvikling dannet selskapet
Tracksa Utvikling AS.

– Dette er noe vi gjør for å skape en egen leverandør av
teknologi både på eksisterende produkt og framtidige
konsept, sier Frode Steen.

– Vi har et spennende produkt og jobber med andre ideer.
Så det kommer mer fra oss og lover resultat av
utviklingsavdelingen.

Morsselskapet Tracksa AS er i gang i bygget sitt i Vadheim.
Produksjonen av komponentene til lysvarslingssystemet
skjer i Kina mens monteringen til ferdig produkt skal skje lokalt. Siden vi produserer i Kina har
vi vært så heldig å få en veldig god kontakt der. Det er et land med enorme muligheter! Selve
monteringen skjer altså her og det samme gjelder kvalitetskontroll og elektroarbeidet.
Fabrikken i Kina produserer for fullt og vi holder på med montering for fullt og regner med å
starte levering av de første anleggene i mai, sier han.

– I det siste har vi rustet opp bygget i Vadheim. Etterspørselen har vært enorm den siste tiden
i følge Steen. – Motorsportsforbundet jobber veldig godt for oss og det er vi takknemlig for.
I tillegg har vi et spennende møte på gang i Sverige, vi har nemlig fått invitasjon fra det svenske
bilsportsforbundet om å komme over dit for å presenterte produktet vårt for bransjen.

Så det er spennende tider for oss, det har vært et hektisk år til nå og det blir nok ikke mindre
hektisk framover, avslutter Steen med et smil.

Nå går vi bare og klør i fingrene etter å levere de første anleggene.


Enorm interesse for Tracksa

HøyangerPortalen 02.06.2008 av: May Britt Eide

På veggen hos Tracksa henger en bestillingsliste på over 20 lysanlegg som de skal levere til
bilsportsbaner i Norge og Sverige innen sommerferien. - Interessen har vært over all
forventning, sier Arvid Beinnes til Ytre Sogn.

Første lysanlegget var sendt ut fra lokalene i Vadheim tidlig i vår med adresse Sigdal
Motorsenter. Siden har det gått i ett med leveranser sier Beinnes, som er daglig leder for
utviklingsdelen av bedriften Tracksa - Tracksa Utvikling.

- Akkurat nå er vi omtrent sprengt på
leveringskapasiteten. Vi har levert fire-fem lysanlegg til
bilsportbaner i Norge hittil og har 10 før sommerferien,
frå Lista i sør til Harstad i nord.

I tillegg har vi fem-seks bestillinger fra bilsportsklubber i Sverige
som nå bare venter på at vi kan gi dem en leveringsdato. Så det har gått over all forventning,
ja, smiler han. Og legg til at de skal greie å levere samtlige innen sommerferien med blant
annet ved å leie inn ekstrahjelp.

For mens deleproduksjonen foregår andre steder blir det nye trådløse lysanlegget montert og
programmert samt testet i Vadheim. - Planen var å begynne med salget i fjor men valgte
imidlertid å bruke mer tid på å gjøre noen endringer på mekanikk og elektronikk for å være
helt sikre på at vi leverte fra oss et best mulig produkt, sier Beinnes.

Han tror ikke at interessen for anlegget kommer til å avta med det første, heller tvert om.
- Til nå har vi valgt å konsentrere oss om baner for kjøretøy på fire hjul men det finnes jo
også for de som går på to. Men de hører til et annet forbund og foreløpig har vi ikke hatt
kapasitet til å jobbe opp mot dem. Det finnes dessuten et langt større marked utenfor Norge.

- I Sverige og Finland for eksempel er jo bilsport mange ganger større enn i Norge og med
langt flere baner. Og vi har jo allerede fått en del bestillinger fra førstnevnte land påpeker han.
Han legger til at de også har ettermarked som vil si vedlikehold og service på anleggene vi
leverer foruten tilleggsprodukter.
INFORMASJON

TRACKSA AS

INFO-BROSJYRE

NYHETSBREV 1-2010

NYHETSBREV 4-2008

NYHETSBREV 3-2008

NYHETSBREV 2-2008

NYHETSBREV 1-2008

Artikkel fra Sverige om Tracksa

Se video av Tracksa
Video av Bjørn Espeland, NMK Harstad

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.