TILBAKE TIL INFO


Bilcross og Rallycross

Bilcross er en hastighetskonkurranse for alle tohjulstrekte biler som kjøres på
godkjente baner med underlag av grus og asfalt.

Bilcross arrangeres som regel med innledende heat og finaler, og denne grenen er
kjent for å være den rimeligste innen motorsport. Prisen på en bilcrossbil er satt til
9000 kroner (2012). Under stevner er det strenge regler rundt salg av bilcrossbiler.
Dersom det kommer inn et bud på en bil innen den fastsatte tidsfristen, er
deltakerne forpliktet til å selge bilen til den prisen som er fastsatt av Bilcross-
reglementet. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg. Fra det året en fyller
15 år kan man delta på organisert trening, etter å ha bestått et juniorkurs avholdt
av lokal klubb av instruktører godkjent av Norges Bilsportforbund. En kan begynne
å kjøre konkurranser det året man fyller 16, og det er ikke krav til førerkort i bilcross.

Hvilken bil kan jeg velge?
Som konkurransebil godkjennes alle typer serieproduserte lukkede personbiler som
er typegodkjent i Norge (ikke varebiler/kombibiler). Kun biler med 2-hjulstrekk er
tillatt. Det er ikke lov med cab, kassebil, pickup, overladning (Turbo, kompressor,
lystgass) eller firehjulstrekte biler.

 

Ta kontakt med en av oss om
det er noe du lurer på!
Klikk her for å finne oversikt >>>>>>


Les om medlemskap her


Hva er Bilcross

Bilcross er den rimeligste formen for baneløp og den grenen med flest lisensierte førere
i Norge. Bilcross er den store "familiegrenen" og er nasjonal. Mange starter sin karriere
i nettopp bilcross, for deretter å avansere til større klasser, eksempelvis rallycross.
En av grunnene til at dette er blitt "folkesporten" innen bilsport, er regelen om at
deltakeren plikter å selge bilen for kr. 8.000,- dersom det er bud på den. Hvem
som helst kan legge inn bud på en bil, også publikum. Personlig sikkerhetsutstyr
og stol følger ikke bilen ved salg. Dersom det er flere bud på en bil, avgjøres salget ved
loddtrekning. Banene som benyttes er 500 - 1500 meter og dekket er grus eller grus/fast dekke.
Bilcross minner mye om rallycross, men både bilene og banene holder en lavere standard. Derfor er
det stort sett utrangerte biler som benyttes, og kostnadene holdes nede. I bilcross tillates mer
kontakt mellom deltakerne som fører til at grenen er publikumsvennlig og full av action! I henhold
til reglementet, kan samme bil benyttes i dame-, åpen- og juniorklassen. I bilcross kan du delta
som debutant i de tre første løpene dersom du ikke har hatt noen form for lisens tidligere.
Som debutant deltar du utenom konkurranse og er fritatt fra anbudsbestemmelsene (salg av bilen).

Miljøet rundt sporten er meget viktig og vi kan også i denne grenen skryte av at det er uhyre bra
da mesteparten stiller opp i depotet kvelden før løpsstart med telt, campingvogner og busser. Gjengen
samles i kveldningen rundt bålet med grilling og crossprat samt hjelper hverandre med tips, skruing
og en aldri så liten skryte-episode. Sporten er som i alle motorsportsgrener familievennlig og de aller
fleste har med familien på løp i sesongen. Her er det absolutt familiemiljø for mann og barn - flere
førere er faktisk damer :-). På banen er vi som alle andre i motorsport ”fiender”, men i depotet
en humørfylt og samlet gjeng som ikke tenker annet enn å hjelpe bilsportsvenner ved behov.

Junior bilcross kan kjøres fra fylte 16 år.

Bilcross er hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke.

Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og at deltagerne forplikter seg til
å selge bilen for en pris fastsatt i bilcrossreglementet hvis det under et stevne kommer inn bud
på bilen innen en fastsatt tidsfrist. Personlig sikkerhetsutstyr kan fjernes før salg.

Det konkurreres i 3 klasser :
Bilcross åpen,
Bilcross damer,
Bilcross junior (fra det kalenderåret en fyller 16 år)

Vi arrangerer lisenskurs for juniorer, følg med på hjemmesiden under klubbnytt eller startsiden.

I noen tilfeller kjøres det også egen debutantklasse. Det arrangeres distriktsmesterskap i bilcross i
de fleste distrikter i Norge. Bilcross kan kjøres med de fleste lisenstyper unntatt lisens for
biltrial, street legal, bil-o, challenge og autoslalåm.

Er du interessert og ønsker å vite mer?
Ta kontakt med en av oss eller på treningene.
  Kontaktliste Bilgruppa       Treningstider/Info


Les om medlemskap her


Lisensinformasjon

Førerlisens
Krav: Det kreves ingen kurs, men det kreves gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Kun utfylt søknadsskjema.

Førerlisens junior
Krav: Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Kan løse lisens fra det året man fyller 16 år og kan kjøre med junior lisens ut det året man
fyller 19 år.

Førerlisens junior kun trening
Krav: Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi, og gyldig medlemskap i klubbtilsluttet NBF.
Kan delta fra det året man fyller 15 år, lisensen gjelder kun for trening, IKKE løp.

Debutant
Man kan velge å stille som debutant i inntil 3 løp. Som debutant får man ingen poeng eller premie.
Dette er en ordning for fortrinnsvis nye førere og arrangøren har rett til å avvise påmeldte i
debutantklassen hvis disse er erfarne BC førere.

Engangslisens
Det gis anledning til å delta med engangslisens i bilcrossløp. Engangslisens skal kjøpes hos den
enkelte arrangør. Deltager må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Engangslisens på trening
krever ikke medlemskap. Juniorer kan ikke delta på engangslisens.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF.
Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil må årskontroll og søknad skjema fremlegges. Ved
fornyelse eller eierskifte av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF. Ved tap av vognlisens
kreves ny årskontroll av bilen.

Reklame
Reklame for Bilcross går på person, og er en engangsavgift. Utfylt søknadsskjema og kvittering på
betalt avgift (må forhåndsbetales) sendes NBF.

Bilcross junior er fritatt fra reklamelisens.


Er du interessert og ønsker å vite mer?
Ta kontakt med en av oss eller på treningene.
  Kontaktliste Bilgruppa       Treningstider/Info


Ta kontakt med en av oss om
det er noe du lurer på!
Klikk her for å finne oversikt >>>>>>


Les om medlemskap her

 

Hva er Rallycross

   

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres
kvalifiserende omganger hvor plassering eller tid er avgjørende for deltagelse i finaleomgangene.

Rallycross Nasjonal ble startet i 2000 som en prøveordning og springbrett til Super Nasjonal av
Norges Bilsportsforbund. Etter kort tid har denne blitt den mestvoksende gren innen rallycross.
Det var på dette nivået Martin Schanche, Petter Solberg og lillebror Henning startet sin karriere.

De fleste bilene er ombygd med egne hjuloppheng, gjerne motor fra et annet bilmerke eller
en moderne motor av nyere dato tilhørende bilens merke. Bilene er ombygd med spesialutveksling
og gearkasse som er anpasset for å gi best mulig akselerasjon til den enkelte motorkarakter.

I motsetning til bilcross (uten sammenligning for øvrig) er ikke disse bilene til salgs etter endt løp.
En konkurransedyktig bil koster mellom 50.000 og 150.000,-.  De fleste her nord har bygget
bilene selv og kostnadsnivået holdes av denne grunn på et lavt nivå. Bilene kjøres
på spesialproduserte dekk med en gummiblanding som gir ekstremt godt feste på grus og asfalt.

Bilsportsmiljøet er uhyre viktig og vi nevner at ikke er skille mellom bilcross og rallycross eller
andre grener da alle stiller opp i depotet med sine campingvogner og busser som bilsportsvenner
og en kjentprat kvelden før løpet. Alle samles i kveldningen rundt bålet med en aldri så liten grilling
og forskjellig crossprat samt hjelper hverandre med tips og skruing. Sporten er som i
alle motorsportsgrener familievennlig og de aller fleste har med familien på løp i sesongen. Her er
det absolutt familiemiljø for kone/elskerinne og barn :-). På banen er vi som andre i
motorsport ”fiender”. Men i depotet er vi en humørfylt og en absolutt samlet gjeng.

Klasseinndeling:
Div. 1 Internasjonal,
Div. 2 Internasjonal,
Div. 2A Internasjonal.

Nasjonale klasser :
Supernasjonal klasse 1 (inntil 1600 kubikk),
Supernasjonal klasse 2 (1600-2000 kubikk)
Supernasjonal klasse 3 (over 2000 kubikk)
Nasjonal inntil 2400 ccm
Nasjonal over 2400 ccm

Det kjøres etter både internasjonalt og nasjonalt reglement. Rallycross Nasjonal-klassen kjøres
ofte sammen med bilcross-arrangement. Ved større stevner kjøres det delte klasser, over og
under 2400ccm. Ofte ved mindre stevner kjøres klassene samlet for å få fulle startfelt som er
mest vanlig her nordpå.

Er du interessert og ønsker å vite mer?
Ta kontakt med en av oss eller på treningene.
  Kontaktliste Bilgruppa       Treningstider/Info

Les om medlemskap her


Lisensinformasjon

Førerlisens hastighet
Krav: Søker må gå hastighetskurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF. Søker må ha
gyldig førekort for bil, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Har søker tidligere kjørt Bilcross kan 4 stk bilcross løp godkjennes som praksis del. Søker vil da få
en debutant lisens og må få godkjent 4 stk hastighetsløp med fellesstart.
En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Rallycross junior
Rallycross junior kan delta med biler etter teknisk reglement for supernasjonal inntil 1600 ccm.
Deltakere skal delta på H-lisens kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Deltaker
i rallycross junior klassen skal ved konkurranser ha med ledsager.
Fra det året en fyller 15 år, kan en delta på organisert trening.
Fra det året en fyller 16 år og til og med det året en fyller 19 år kan en delta i konkurranse og
organisert trening i juniorklassen.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos
NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknad skjema fremlegges.
Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknad skjema.
Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en
påtegning på vognlisensen. Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier.
Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.


Er du interessert og ønsker å vite mer?
Ta kontakt med en av oss eller på treningene.

  Kontaktliste Bilgruppa       Treningstider/Info

Ta kontakt med en av oss om
det er noe du lurer på!
Klikk her for å finne oversikt >>>>>>


Les om medlemskap her

Du er alltid velkommen til NMK Harstad!

 

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.