Bli medlem i
NMK Harstad

 
Meld deg inn her
        (Dersom du ER eller HAR VÆRT medlem de tre siste årene skal du IKKE benytte innmeldingsskjema)
        Da må du ta kontakt med NMK kontoret på 
e-post
Les informasjon før innmelding
Krav til medlemskap for evt. foresatte
 
Medlemsfordeler
NMK Harstad's særregler
Bytte av klubb
 

     
     
 

Medlemstyper

 
 

Kontingent 2020

 
     
       
 

Senior

 
    550,- pr. år  
  fra og med det året du fyller 18 år  
  er grunnlag for lisens i NMF og NBF  
  gir deg rett til øvrige medlemsfordeler  
  gir deg stemmerett som delegat på
NMKs Landsmøte
 
  er grunnlag for at familiemedlemmer
kan tegne familiemedlemskap
 
       
  Pensjonist  
    350,- pr. år  
  fra det år alminnelig pensjonsalder
starter (67 år)
 
       
  Junior  
    350,- pr. år  
  til og med det året du fyller 17 år  
 

er grunnlag for lisens i NMF og NBF

 
  gir deg rett til øvrige medlemsfordeler  
  gir deg stemmerett i din lokale klubb
dersom du er over 15 år og har hatt
betalt medlemskap i minst en måned
 
       
  Familie  
    350,- pr. år  
  skal knyttes til et senior- eller
juniormedlemskap, og er kun for
familiemedlemmer med samme
adresse som disse.
 
 

har samme stemmerett som et
alminnelig medlem

 
       
    Man er gjeldende medlem i NMK klubb inntil
man sier opp sitt medlemskap til NMK
sentralt på [email protected] eller pr telefon.
 
       

NMK Harstad er tilknyttet
Norsk Motor Klubb (NMK)

som er den ledende organisasjonen innenfor motorsport
i Norge, landets desidert største og mest aktive
motorsportsorganisasjon. "NMK Familien" har mange
med motorsportsinteresse, og de lokale klubbene rundt
i Norge er de som arrangerer løp og treninger, forskjellige
mesterskap og cuper. Innsatsen for barn og unge er
hovedsatsingsområder og visjonen "Motorsport for alle".

NMK Harstad er tilsluttet
Norges idrettsforbund (NIF)
gjennom NMK som særforbund og herunder Harstad
Idrettsråd.
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges
største folkebevegelse, med rett i underkant 2.1 million
medlemskap fordelt på rundt 11.000 idrettslag.
NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

NMK Harstad er tilsluttet
motorsports- og bilsportforbundet

Norges Motorsportsforbund (NMF)
er et fleridrettsforbund for all motorsport innenfor
Norges idrettsforbund. NMF har seks regioner for å
organisere samarbeid mellom klubbene om konkurranser
og andre oppgaver for å ivareta motorsporten. I noen av
regionene er det etablert regionale kompetansesentre
hvor forbundet har ansettelsessamarbeid om regionale
idretts- og aktivitetskonsulenter.

Norges Bilsportforbund (NBF)
er en norsk forening som organiserer og kontrollerer
bilsport i Norge og er delegert representasjonen for bilsport
i Norge gjennom Det internasjonale bilsportforbundet (FIA).
FIA er det internasjonale bilsportforbundet som administrerer
alle internasjonale mesterskap fra Formel 1 og nedover.
Det er også FIA som lager alle internasjonale regelverk.

Det gjøres en enorm stor og flott innsats
i "motorsportsfamilien". Viktigheten ved å være en familie
gjør det mye lettere å nå opp i de forskjellige forbund
når vi står sammen. Vi kan bruke medlemsmassen til å
profilere oss utad, knytte til oss samarbeidspartnere
og utveksle meninger og erfaringer.

Stor aktivitet i klubben for små og store
Medlemstallet for NMK Harstad er stigende og vi er pr.
2018 registrert med i underkant av 200 medlemmer.
Spesielt hyggelig er tilbudet til unge som kanskje ikke
finner seg til rette i aktiviteter som andre idretter tilbyr.
NMK Harstad høster stor respekt for det arbeidet som
nedlegges for barn og unge, samt de voksne aktive i
klubben. Klubben har et høyt aktivitetsnivå og treffer alle
aldersgrupper og har mange konkrete planer fremover
som kommer alle medlemmene til gode.

NMK Harstad støttes av
Safe Community/Trygge Lokalsamfunn for den innsatsen
klubben gjør for voksne, barn og ungdom. NMK Harstad er
videre tilsluttet Norges Idrettsforbund og herunder
Harstad Idrettsråd.
Se Styre & Stell samt organisasjonskart

Vi setter pris på å ha deg som medlem i "motorsportsfamilien",
og at vi sammen jobber under mottoene

"Best innen motorsport" og "Motorsport for alle"!

 Norsk Motor Klubb

 Norges idrettsforbund

 Norges Motorsportsforbund

 Norges Bilsportforbund

KRAV OM MEDLEMSKAP TIL FORESATTE:
INNEN GRENENE: MOTOCROSS / MINICROSS
Har man barn (junior) under 16 år som utøver gren tilknyttet Norges Motorsportforbund (NMF), må man som foresatt inneha et
medlemskap i klubb (eks. NMK Harstad). Dette kan løses ved å melde seg inn som minst familiemedlem (et medlemskap
som innehar alle de rettigheter et junior- eller seniormedlemskap har). Man kan også kjøre på dette medlemskapet.
Se lovverk/krav om ledsager på www.motorsportforbundet.no

INNEN GRENENE: BILCROSS / CROSSKART / BILTRIAL
Har man barn/ungdom (juniorfører) under 18 år i grener tilknyttet Norges Bilsportforbund (NBF) må man som foresatt inneha
et medlemskap i klubb (eks. NMK Harstad). Dette kan  løses ved å meldes seg inn som minst familiemedlem. (et medlemskap
som innehar alle de rettigheter et junior- eller seniormedlemskap har).
Foresatt skal være tilstede under konkurranser og trening.
Se lovverk i bilsportboka.
BC/CK: Les om ledsagerlisens HER

KRAV OM LEDSAGERLISENS TIL FORESATTE
I BILCROSS / CROSSKART / BILTRIAL

I tillegg er det en ny regel i hastighetsløp at alle under 18 må ha en ledsager med ledsagerlisens. Ledsageren må altså ha
ledsagerlisens og klubbmedlemskap for at deltageren skal kunne kjøre, noe som gjelder både for treninger og deltakelse i løp.

Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for
denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse
med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som
ledsagerlisens. Se NSR § 52.

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk