Publisert: 13.03.2021, oppdatert 15.03.2021, 07.04.2021
 


 


Velkommen til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i NMK Harstad
søndag 11. april 2021 kl. 18.00

Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøtet
i klubben DU som medlem har et eierforhold til.

       
  NMK Harstad følger nøye med helsemyndighetenes anbefalinger, retningslinjer  
  gitt avkommunen og eventuelle instrukser som gis fra statlig hold.  
     
  Av denne grunn er det besluttet at:  
  Årets årsmøte avholdes digitalt  
  For å kunne delta på årsmøtet BØR DU laste ned Microsoft Teams  
  for den absolutte beste opplevelsen. (Påkrevd ved Mobiltelefon)  
    Last ned Microsoft Teams her:  
 

   

  www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/free  
     
    Bli med i årsmøtet her:  
      https://cutt.ly/ncGEa7K  
       
    Linken bør testes i god tid før årsmøtet.  
       
  Logger du på via PC og din nettleser kan du gå rett til møtet  
  - UTEN Å INSTALLERE ELLER LASTE NED NOE - ved å klikke på:  
 

 

"Fortsett i denne nettleseren" (Gjelder Google Chrome, MS Edge og Opera)  
    "Bruk Teams på Microsoft Edge" (Gjelder nettleseren Firefox) Installere Edge.  
       
  Logger du på via MOBIL må du ha Microsoft Teams installert.  
    Du får informasjon hvordan du går frem via linken over.  
       

Se for øvrig Facebook

https://www.facebook.com/events/239032557956029

for siste oppdateringer.

 
   
PÅMELDING
SENEST
4. APRIL

VIKTIG!
For å kunne delta på årets årsmøte krever vi påmelding.
Gamle og nye medlemmer er velkommen!
Påmelding skjer via
https://pameldinger.no/e/lggrjt og
du må være påmeldt senest 4. april for å kunne delta.
Dette for at vi skal kunne tilrettelegge og se om dette skal
avholdes digitalt eller kan avholdes fysisk.

   
BETALT
KONTINGENT

HUSK Å BETALE KONTINGENTEN!
"Nye" medlemmer må ha betalt 2021-medlemskap senest èn
måned før årsmøtet for å ha stemmerett. "Gamle" medlemmer
må ha betalt skyldig avgift samt 2021-medlemskap senest
samme dag med gyldig kvittering.

   
INNKOMNE SAKER

Frem til årsmøtet er det greit om dere tenker på eventuelle
saker dere vil ta opp. Innkomne saker må være styret i hende
senest 4. april og sendes til
[email protected]

   

Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøtet i klubben DU
som medlem har et eierforhold til. Det viktigste med å delta på
årsmøtet er å få frem viktige saker og felles temaer som angår klubben,
være med i avgjørelser og gjøre valg som du ser vil ha konsekvenser
for å kunne skape en positiv utvikling.

Det er også viktig at du som medlem engasjerer deg i saker
som du brenner for og som er av felles interesse. Engasjer deg gjerne
i forkant av årsmøtet! Ta gjerne kontakt med styret eller valgkomiteen.

 


Nå tar vi om ikke så lenge fatt på enda en ny sesong
på Harstad Motorsport Senter. Det går atter mot lysere
tider og det er mye å glede seg til med masse sosialt,
motorsport og moro for store og små i Åsegarden ;)

Det siste året har hverdagen til oss alle blitt snudd på hodet.
Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes.
Myndighetenes råd om sosial distansering har satt alle i en krevende
situasjon. Vi må ta ansvar og vise solidaritet med de som trenger det.
Ta kontakt med de som kanskje ikke har så stort kontaktnett.

Å ta ansvar og utvise solidaritet er en del av vårt verdigrunnlag.
Ta vare på hverandre - Vis solidaritet -
Bidra til at alle får en så god hverdag som mulig.


 


NB! Mht. Ste
mmerett og valgbarhet
"Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og 2021-medlemskapet
innen årsmøtet, senest samme dag med fremvisning av gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2021-medlemskap senest en måned før årsmøtet.
Les mer lenger ned på siden
 

Har du noe på hjertet
Frem til årsmøtet er det greit om dere tenker på evt. saker dere vil ta opp.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtet
Tips gjerne styret på:
[email protected]

Ønsker du å bidra i klubbarbeidet eller
har forslag til kandidater til det nye styret
Det skal også byttes ut litt i styret. Om noen gjerne ønsker å gjøre en
jobb og være med å styre klubben framover, ta kontakt med valgkomiteen.

Ta også kontakt om du forslag til kandidater som kan bidra med å tilføre
klubben erfaring, kvalitet og stabilitet.


 

Sakspapirer:

Sakspapirer skal i henhold til lovnorm være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet finner sted.
Om du foretrekker å gjennomgå sakspapirene må du henvende deg til leder i styret,
[email protected]
Sakspapirer vil uansett bli utlevert på årsmøtet.

Innspill og saker til årsmøtet:

Har du en spesiell sak du vil fremme for behandling
på årsmøtet må den sendes styret
senest 14 dager før årsmøtet
Saker sendes: [email protected]

Mht. Stemmerett:

NMK hovedkontoret minner om at for å kunne stemme må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne ha stemmerett i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2021-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2021-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2021-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Mht. Valgbarhet:

NMK hovedkontoret minner om at for å være valgbar må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne inneha verv i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2021-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2021-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2021-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Lovnorm for klubber tilsluttet
NIF - NMF og NMK:

Utdrag fra §5a // Stemmerett og valgbarhet:

-
"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte
organer og kunne velges/oppnevnes som representant til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha
fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til idrettslaget."

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk