09.03.2017, oppdatert 09.03.2017
 

 

Årsmøte

gjennomført 9. mars

Årets årsmøte som ble avviklet i kantina på Salminen Bil på Stangnes
torsdag 9. mars med oppmøte på rundt 20 stk. Det ble et etterfølgende medlemsmøte hvor flere forslag ble luftet - noe neste medlemsmøte
kan spinne videre på.

SE STYRESAMMENSETNING LENGER NED

Nå tar vi om ikke så alt for lenge fatt på enda en ny aktiv og spennende sesong på Harstad Motorsport Senter. Dette er noe vi tror alle gleder seg til, det blir utfordringer og jobbing men også masse sosialt og moro for små og store :-)

Det er veldig inspirerende å se så mange vise interesse for arbeidet som blir gjort i og av klubben. Håper mange sitter igjen med inspirasjon og engasjement til kommende sesong samt vilje til å støtte opp om NMK Harstad i tiden fremover. Årsmøtet fikk en gjennomgang hva alle gruppene har fått utført/gjennomført i året som gikk. Planer for inneværende år ble presentert og prioriterte oppgaver som det er viktig å få gjennomført ble diskutert.
Både årsrapport og regnskap samt budsjett ble enstemmig vedtatt.

Det var valg av styre og det endrede styre ble presentert av valgkomiteen og enstemmig valgt.
Vi er takknemlig for engasjementet og for at våre venner har påtatt seg vervene. De nye
styremedlemmene; Chris Ervik Risheim og Stine Mari Kristensen ønskes velkommen!

Avtroppende leder Raimon Andersen og Lars Roger Kulseng-Hansen takkes for perioden i styret!

Styret ønskes lykke til i det videre arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser samt å fremme
et godt og konstruktivt samarbeid med alle aktører til beste for klubben, lokalsamfunnet og
motorsportsmiljøet.

Vi sees!

Det nye styret fra 2017:
Alle verv unntatt 1 styremedlem var på valg.
Avtroppende leder Raimon Andersen og nestleder Lars Roger Kulseng-Hansen
valgte å rekke stafettpinnen videre til yngre krefter.
Eirik Finjord går fra styremedlem til lederrollen.
Richard Bergersen går fra varamedlem til nestleder.
Kenneth Svendsen og Ståle Røthe takket begge ja til et nytt år.
Nytt styremedlem ble Stine Mari Kristensen og ny vara ble Chris Ervik Risheim.

Revisor ble på nytt Halvor Volden.
Valgkomitèen Werner Olsen, Odd Hammer og Bente Mikalsen Espeland
takket alle ja til et nytt år.

Klubben retter en stor takk for vervene og engasjementet i den sittende
perioden og takker avtroppende;
Raimon Andersen og
Lars Roger Kulseng-Hansen for perioden
de har bidratt i styret.

Det nye styret ønskes lykke til i denne perioden med sine verv!
De nye styremedlemmene; Stine Mari Kristensen og Chris Ervik Risheim
ønskes velkommen!

Se styresammensetning

 

Styret:
Leder:
2017-2019
fra styremedlem til leder
Eirik Finjord
Nestleder:
2017-2018
fra vara til nestleder
Richard Bergersen
Styremedlem:
(Sekretær)
2017-2019
Nytt medlem i styret
Stine Mari Kristensen
Styremedlem:
(Kasserer)
2015-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Kenneth Svendsen
Styremedlem:
2016-2018
Valgt i 2016 for 2 år
Trude Karlsen
Styremedlem:
2014-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Ståle Røthe
Varamedlem:
2017-2018
Nytt medlem i styret
Chris Ervik Risheim
 
Valgkomite:
Vagkomite:
2016-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Werner Olsen
Vagkomite:
2016-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Odd Hammer
Vagkomite:
2016-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Bente Mikalsen Espeland
 
Revisor:
Revisor:
2016-2018
Gjenvalgt for 1 nytt år
Halvor Volden

Se styresammensetning

Om ikke så alt for lenge tar vi fatt på enda en ny sesong på Harstad Motorsport Senter i Åsegarden. Det går mot lysere tider og det er mye
å glede seg til med masse sosialt og moro for store og små ;)

Vi sees!

Last ned lovnorm for NMK-klubb

Last ned lovnorm for idrettslag

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk