15.01.2017, oppdatert 17.01.2017, 19.01.2017, 01.02.2017

Medlemmene oppfordres
til å engasjere seg!

Det skal byttes ut i styret - så frem til årsmøtet og valget
oppfordres medlemmer som kan tenke seg å gjøre en jobb
for klubben med et styreverv om å kontakte valgkomitèen.

Ta også kontakt om du har kandidater du har tro på.
Kvinner ønskes og oppfordres spesielt til å ta et styreverv!
 


Hvem som foreslår/nominerer hvem holdes konfidensielt. Vi ønsker at klubbens medlemmer engasjerer seg og håper dermed på god oppslutning og engasjement blant våre medlemmer.
For å være valgbar, les på denne siden


Medlemmer som ønsker å bidra med et styreverv i klubben
oppfordres til å ta kontakt, også om de kan ha andre forslag
og kandidater de har tro på kan styre NMK Harstad fremover.

Ta kontakt med valgkomiteen!!
Se lenger ned på siden
hvem som er i valgkomiteen!
 


Hvilken rolle har styret?

Ønsker å dreie fokus mot medlemmene
Hovedstyret skal ikke velges fra en eksklusiv gruppe.
Valgkomiteen ønsker å dreie fokus mot medlemmene
- er medlemmene nok interessert i det som skjer i klubben?
- Vel, det vil tiden vise men valgkomiteen vil i hvert fall klart
tilkjennegi at de er lydhøre for forslag.

Medlemmer som ønsker å bidra med et
viktig styreverv i klubben oppfordres
til å ta kontakt, også om de kan ha andre
forslag og kandidater de har tro på.


Alle bør engasjere seg og delta aktivt
Ønsket er at medlemmer på grasrota skal engasjere seg i dette
valget. Det er viktig at medlemmene oppfordres til å delta aktivt
og valgkomiteen ønsker at de skal ta kontakt og signalisere hvem
de mener bør styre NMK Harstad fremover. Valgkomiteen oppfordrer
derfor medlemmene til å komme på banen, det kan kalles ansvarliggjøring av medlemmene.


Vil møte medlemmene og vise hva arbeidet i styret betyr
Ingen bør bli overrasket dersom de får en telefon fra valgkomiteen som arbeider aktivt i dette valget.
Valgkomiteen tror man må møte medlemmene og vise hva arbeidet i styret betyr. Man må synliggjøre mer
for å skape større oppslutning og dermed større legitimitet til styrekandidatene. Lav oppslutning er ikke
fordi medlemmene ikke engasjerer seg, men fordi de ikke vet nok om det. Det er ikke bare vi som sliter med
dette men det er opp til oss, håpet er at vi får flest mulig til å delta!!!


Medlemmenes perspektiv inn i styrerommet
Styrerepresentantenes oppgave er å bringe medlemmenes perspektiv inn i styrerommet. De er personlig
valgt og skal ta avgjørelser med utgangspunkt i hva de oppfatter som det beste for hele klubben. Styret
består foruten styreleder av 5-6 styremedlemmer der det ønskes valgt representanter fra alle gruppene
for to år av gangen.


Ønsker de beste kandidatene
Valgkomiteen tilkjennegir ikke om de har navn på blokken så tidlig i prosessen men ønsker imidlertid at den
vil bli full av både kjente og ukjente navn i løpet av tiden fram til årsmøtet. - Denne valgkomiteen vil ikke
bare være en mentometerknapp for øyeblikkstemningen. Valgkomiteens jobb er å skaffe de beste
kandidatene og vil lete både blant kjente og ukjente navn, men på nytt
oppfordres medlemmene til å
komme på banen. Ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer.


Årsmøtet avgjør
Valgkomiteen skal gjøre en best mulig jobb ved å legge fram engasjerte kandidater men vil ikke vil ta det
som et nederlag om årsmøtet ikke velger de navnene valgkomiteen kommer frem til.
- Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er årsmøtets fulle rett - det vil si alle medlemmer over
15 år med betalt medlemskap - å velge de kandidatene de vil, uavhengig om de velger de kandidatene
valgkomiteen kommer frem til.

På nytt; det er viktig at medlemmene
engasjerer seg og deltar aktivt!


 

 
Kontakt valgkomitèen:
   
Odd Hammer Werner Olsen
477 18818 906 86390
Odd.Hammer(a)nmkharstad.no Werner.Olsen(a)hotmail.com
(a) erstattes med @ - Hvorfor? Les her... (a) erstattes med @ - Hvorfor? Les her...
   
Bente Mikalsen Espeland
905 88185
benteespeland(a)yahoo.no
(a) erstattes med @ - Hvorfor? Les her...
   

 

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk