17.01.2016, oppdatert 19.01.2016, 31.01.2016, 06.02.2016, 20.02.2016, 25.02.2016
 

 

Årsmøte

gjennomført 25. februar

Årets årsmøte som ble avviklet i kantina på Salminen Bil på Stangnes
torsdag 25. februar med oppmøte på 30  stk. Det ble et etterfølgende medlemsmøte hvor flere forslag ble luftet - noe neste medlemsmøte
kan spinne videre på.

SE STYRESAMMENSETNING LENGER NED

Nå tar vi om ikke så alt for lenge fatt på enda en ny aktiv og spennende sesong på Harstad Motorsport Senter. Dette er noe vi tror alle gleder seg til, det blir utfordringer og jobbing men også masse sosialt og moro for små og store :-)

Det er veldig inspirerende å se så mange vise interesse for arbeidet som blir gjort i og av klubben. Håper mange sitter igjen med inspirasjon og engasjement til kommende sesong samt vilje til å støtte opp om NMK Harstad i tiden fremover. Årsmøtet fikk en gjennomgang hva alle gruppene har fått utført/gjennomført i året som gikk. Planer for inneværende år ble presentert og prioriterte oppgaver som det er viktig å få gjennomført ble diskutert.
Både årsrapport og regnskap samt budsjett ble enstemmig vedtatt.

Det var valg av styre og det endrede styre ble presentert av valgkomiteen og enstemmig valgt.
Vi er takknemlig for engasjementet og for at våre venner har påtatt seg vervene. De nye
styremedlemmene; Trude Karlsen og Richard Bergersen ønskes velkommen!

Styret ønskes lykke til i det videre arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser samt å fremme
et godt og konstruktivt samarbeid med alle aktører til beste for klubben, lokalsamfunnet og
motorsportsmiljøet.

Vi sees!

Det nye styret fra 2016:
Lars Roger, Evy og Ståle var på valg. Alle unntatt Evy tok gjenvalg. Trude Karlsen kommer inn istedetfor Evy.
Malin Øien Johnsen takket for seg og ble erstattet Richard Bergersen
.
Revisor ble på nytt Halvor Volden. Valgkomiteen ble på nytt Werner Olsen i
tillegg til Odd Hammer og Bente Espeland.

Klubben retter en stor takk for vervene og engasjementet i den sittende
perioden og takker avtroppende;
Malin og Evy for vervene i perioden

de har bidratt i styret for klubben vår.

Det nye styret ønskes velkommen og lykke til med sine verv! De nye styremedlemmene;
Trude Karlsen og Richard Bergersen ønskes velkommen!

Se styresammensetning

 

Styret:
Leder:
2015-2017
Raimon Andersen
Nestleder:
2014-2017
Gjenvalgt for 1 nytt år
Lars Roger Kulseng-Hansen
Styremedlem:
(Sekretær)
2015-2017
Eirik Finjord
Styremedlem:
(Kasserer)
2015-2017
Kenneth Svendsen
Styremedlem:
2016-2018
Trude Karlsen
Styremedlem:
2014-2017
Gjenvalgt for 1 nytt år
Ståle Røthe
Varamedlem:
2016-2017
Richard Bergersen
 
Valgkomite:
Vagkomite:
2016-2017
Werner Olsen
Vagkomite:
2016-2017
Odd Hammer
Vagkomite:
2016-2017
Bente Espeland
 
Revisor:
Revisor:
2016-2017
Halvor Volden

Malin og Evy Øien Johnsen avtroppet. Klubben retter en stor takk
for vervene og engasjementet i den sittende perioden.

Se styresammensetning

Om ikke så alt for lenge tar vi fatt på enda en ny sesong på Harstad Motorsport Senter i Åsegarden. Det går mot lysere tider og det er mye
å glede seg til med masse sosialt og moro for store og små ;)

Vi sees!

Last ned lovnorm for NMK-klubb

Last ned lovnorm for idrettslag

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk