14.01.2015, oppdatert 17.01.2015, 22.01.2015, 10.02.2015, 13.03.2015
 

 

 

Årsmøte

gjennomført 13. mars

 

Årets årsmøte som ble avviklet på Scandic Hotel fredag 13. mars møtte
det 25 medlemmer. Etter årsmøtet ble det etterfølgende sosial samling
med drikke/mat på Milano.

NMK Harstad avviklet sitt årsmøte fredag 13. mars på
Scandic (Grand) Hotel hvor rundt 25 medlemmer møtte.

Nå tar vi om ikke så alt for lenge fatt på enda en ny aktiv og spennende sesong på Harstad Motorsport Senter. Dette er noe vi tror alle gleder seg til, det blir utfordringer og jobbing men også masse sosialt og moro for små og store :-)

Det er veldig inspirerende å se så mange vise interesse for arbeidet som blir gjort i og av klubben. Håper mange sitter igjen med inspirasjon og engasjement til kommende sesong samt vilje til å støtte opp om NMK Harstad i tiden fremover. Årsmøtet fikk en gjennomgang hva alle gruppene har fått utført/gjennomført i året som gikk. Planer for inneværende år ble presentert og prioriterte oppgaver som det er viktig å få gjennomført ble diskutert.
Både årsrapport og regnskap samt budsjett ble enstemmig vedtatt.

Det var valg av styre og det endrede styre ble presentert av valgkomiteen og enstemmig valgt.
Vi er takknemlig for engasjementet og for at våre venner har påtatt seg vervene. Det nye
styremedlemmet; Malin Øien Johnsen ønskes velkommen - og styret ønskes lykke til i det
videre arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser samt å fremme et godt og konstruktivt
samarbeid med alle aktører til beste for klubben, lokalsamfunnet og motorsportsmiljøet.

Referat kommer

Nå tar vi om ikke så alt for lenge fatt på enda en ny aktiv og spennende sesong på Harstad Motorsport Senter. Dette er noe vi tror alle gleder seg til, det blir utfordringer og jobbing men også masse sosialt og moro for små og store :-)

Vi sees!

Det nye styret fra 2015:
Raimon, Kenneth, Evy, Eirik og Bjørn-Are var på valg.
Alle disse tok gjenvalg unntatt Bjørn-Are som takket for seg.

Klubben retter en stor takk for vervene og engasjementet i den sittende
perioden og takker avtroppende; Bjørn-Are Lorentzen for vervet i hele
perioden han har bidratt i styret for klubben vår.

Det nye styret ønskes velkommen og lykke til med sine verv! Det nye styremedlemmet; Malin Øien Johnsen ønskes velkommen tilbake!!

Se styresammensetning
 

Leder:
2015-2017
Gjenvalgt i 2 nye år
Raimon Andersen
Nestleder:
2014-2016
Lars Roger Kulseng-Hansen
Styremedlem:
(Sekretær)
2015-2017
Gjenvalgt for 2 år
Eirik Finjord
Styremedlem:
(Kasserer)
2015-2017
Går fra varamedlem
Gjenvalgt for 2 år
Kenneth Svendsen
Styremedlem:
2015-2016
Gjenvalgt for 1 år
Evy Øien Johnsen
Styremedlem:
2014-2016
Ståle Røthe
Varamedlem:
2015-2017
Malin Øien Johnsen

 

Se styresammensetning

Om ikke så alt for lenge tar vi fatt på enda en ny sesong på Harstad Motorsport Senter i Åsegarden. Det går mot lysere tider og det er mye
å glede seg til med masse sosialt og moro for store og små ;)

Vi sees!

 

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk