14.02.2012, oppdatert 22.02.2012

Medlemstallet øker betraktelig.
Ny satsing på barn og ungdom.

Etter en vanskelig fjorårssesong har trenden nå snudd for NMK Harstad.Rekrutterer flere medlemmer - Størst økning på Motocrossen

Klubben har hatt en vekst, nå strømmer medlemsmassen tilbake. Det merkes ved at NMK Harstad stadig rekrutterer flere medlemmer hvorav den største økningen er i Motocrossgruppa der stadig flere barn og unge strømmer til. Skal man tro medlemsøkningen med en vekst på 25% siste år, fra 160 i 2010 til 200 ved utgangen i 2011, har motocross igjen blitt en «in-idrett». Men ikke bare for barn og unge men fjoråret tilførte nye voksne førere i 30+. Medlemsmassen i Motocrossen er størst i aldersgruppen 5-15 år, men MX-gruppa har i tillegg mange engasjerte foreldre som tar del i arbeidet for de unge utøverne, noe som gjør at motocrossmiljøet er tiltrekkende, hyggelig og interessant også for de voksne på sidelinja.

Også bil-siden vokser
Antallet utøvere på bil-siden har også økt hvor vi blant annet har flere nye juniorer fra 14-15 år på gang som skal kjøre bilcross i sesongen som kommer. Nestleder Anders Andreassen er opptatt av at det lokale miljøet ikke skal dvele ved fortiden, men jobbe sammen for en felles framtid.

– Den vanskelige tida førte med seg et nærmere samarbeid med NMK Hålogaland som sammen ser framover med et sportslig fokus. Det nære samarbeidet mellom de øvrige klubbene i regionen håper vi kan fortsette framover, sier Andreassen.

Motocrossen satser på barn og ungdom
Da vi har en massiv oppslutning om vårt motocross-tilbud ønsker vi å oppgradere tilbudet innen moto
cross. Foreløpig har klubben en treningsbane på 500 meter å trene på men har planer om å utvikle til rundt 800 meter slik at den blir en konkurransebane. Hverdagen for de unge utøverne vil nok bli en helt annen ved at det kan arrangeres større konkurranser.

Jenteandelen øker
Koordinasjon, balanse og utholdenhet er grunnelementene i motocrossidretten. I kombinasjon med fart og «action» appellerer idretten mest til gutter, men også jenteandelen er økende. Klubben har klart å etablere et godt treningstilbud i motocrossen de siste årene, bredden gir mulighet for alle å delta utfra sitt individuelle nivå fra nybegynnere til viderekomne. Kursing og utdanning av trenere og nye aktivitetsledere er høyt prioritert.

En annen dimensjon
Det er lagt planer for et høyt aktivitetsnivå utover våren som vil tilføre anlegget en helt annen dimensjon. Banene er planlagt til å bli mer krevende enn tidligere og kan føre til en noe større aktivitet med motocross-utøvere fra Finnmark, Troms og Nordland i tillegg til Gällivare og Kiruna.

I fjor fikk NMK Harstad tildelt 364.000 kroner øremerket lysanlegg på motocrossbanene som må være ferdig i løpet av høsten 2013. I forbindelse med dette arbeidet er det tenkt en samtidig utvidelse av banene som skal startes til våren. Framdriften avhenger av hvor mye andre inntekter og støtte vi kan få.

Klubben har likevel større ambisjoner for framtida og ser motorsportsenteret i et større perspektiv da motorsporten og et lukket godkjent område for sikkerhetsopplæring er viktig for distriktets befolkning. Nå leies anlegget ut på dagtid til kjøreskoler og statlige etater for sikkerhetsopplæring men klubben har rett og slett et stort register å spille på. Vi er opptatt av å drifte anlegget med inntekter i fremtiden og kan også bli en kompetanseleverandør da det er et ekstremt behov for alternative læringsarenaer.

På den årlig reviderte prosjektplanen står anlegget nå på en sjetteplass på kommunens årlig reviderte utviklingsplan. Finansiering skal også gjøres ved høy egeninnsats, leieinntekter og gjennom tippemidler. Vi er også klar over at noe midler må forskutteres av klubben.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk