08.01.2012, sist oppdatert 20.02.2012  

 

 

Vel overstått årsmøte


For større versjon, se lenger ned på siden

 

20. februar: Styret har ordet

Vi takker for oppmøtet på Årsmøte 2012!
Ja, nå tar vi om ikke så alt for lenge fatt på enda en ny sesong på Harstad Motorsport Senter. Dette er noe vi tror alle gleder seg til, det blir utfordringer og jobbing men også masse sosialt og moro for små og store :-)

Det er veldig inspirerende å se så mange vise interesse for arbeidet som blir gjort i og av klubben. Håper mange sitter igjen med inspirasjon og engasjement til kommende sesong samt vilje til å støtte opp om NMK Harstad i tiden fremover.

Årsmøtet er det viktigste som gjennomføres på starten av året og da var vi atter en gang i havn med årsmøtet for NMK Harstad som i år ble avviklet på Tjeldsundbrua Kro & Hotell lørdag 11. februar. Det møtte rundt 40 medlemmer fra alle gruppene i NMK Harstad denne ettermiddagen og engasjementet var upåklagelig. For de av dere som ikke hadde anledning til å delta på årsmøtet kan vi komme med en kort oppsummering:

Positiv utvikling:
Det ser ut som det blåser en positiv vind generelt i motorsporten og klubbsammenheng spesielt etter dagens årsmøte. Vi oppfordrer derfor alle som er engasjert i å skape et godt og sterkt samlet motorsportsmiljø til å bli medlem. Oppfordre motorsportsvenner til å bli medlem her!

NMK Representert:
Tove Haugseth (Bardu) som var gjest og representerte NMK Hovedstyre informerte om noen viktige og interessante saker som NMK sentralt jobber med for tiden. Medlemmene på årsmøtet stilte mange spørsmål og engasjementet var stort. Det er tydelig at alle gleder seg og ser fram til en ny utfordrende men aktiv og spennende sesong med mye sosialt og moro for store og små.

Regnskap, budsjett og særregler:
Økonomien i klubben er god, men klubben har og vil komme til å få store utgifter i tiden fremover. Det er viktig å få medlemmer og motorsportsvenner til inntektsgivende engasjement samt oppfølging og verving til Grasrotandelen og Mobilinnsamlingen som går av stabelen i mars. Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent og det ble vedtatt å gjøre noen få vedtektsendringer i særreglene for NMK Harstad. Særregler

Treningsavgift:
Årsmøtet bestemte at forslaget om differensiert treningsavgift for MX-gruppa iverksettes fra inneværende år grunnet de store og omfattende planlagte utbedringer og oppgradering av baner. Treningsavgift for Bilgruppa forblir inntil videre som tidligere på kr. 300. Den differensierte treningsavgiften for MX-gruppa ble vedtatt å gjelde fra inneværende år og satsene blir som følger: 5-8 år kr. 300, 9-12 år kr. 500 og 13++ kr. 700. Imidlertid skal ikke avgift overstige totalt kr. 1500 for å kompensere for familier med flere utøvere i klubben.

Planer og kommende aktiviteter:
Det skjer mye positivt i klubben og motorsportsmiljøet forøvrig. NMK Harstad har i løpet av fjoråret startet flere planlagte oppgaver. Klubbens pålagte del av prosjektet mht. strømomleggingen som var graving og nedlegging av kabel er ferdig ( se artikkel) og fullføres av Hålogaland Kraft i år. Utbedringene for å få fullført godkjenning av baner ble ferdig i fjor, banene skal fortsatt utvikles i år og slås sammen med bygging av lysanlegg og de resterende støydempende tiltakene med oppstart tidlig i vår.

Også i år skal klubben markeres med deltakelse på Bilmessa, Byggmakkers profileringsdager, motordagen i Harstad og nasjonal motordag. Hastighetsløpene som bilgruppa arrangerer vår og høst er fastsatt mens MX-gruppa tar sikte på å delta i like stor grad som i fjor på Ibestad og i Kiruna og arbeide for besøk til andre klubber. Også i år skal Bilgruppa kjøre klubbløp i samarbeid med NMK Hålogaland som tidligere år, i 2012 blir det gjennomført på Harstad Motorsport Senter. MX-gruppa skal gjennomføre sitt klubbløp som i fjor.

Årets første arrangement i regi av NMK Harstad vil være Byggmakkers "Guttas kveld". Vi vil i denne
anledning ønske alle velkommen, her vil det bli mange utstillere, hyggelig stemning og gode priser. Denne dagen trenger vi mange til å hjelpe oss da vi vil være med som bidragsyter samt profilering.Ta gjerne kontakt med nestleder Anders Andreassen.

Fjorårets loppemarked, mobilretur og metallinnsamling fortsetter denne sesongen. Forskjellige utøver- og lederkurs og andre konferanser samt opplæring i regi av klubb eller forbund med gjennomføring i Harstad er under planlegging, det samme gjelder andre innkomne forslag på aktiviteter og arrangement av forskjellig art. Det skal jobbes med å få større engasjement for verving til klubbens Grasrotandel. Klubben sender også i år delegater til sportsmøter og bilsportkonferansen.

Nytt styre:
Det var valg av styre og nytt styre ble presentert av valgkomiteen og enstemmig valgt. Nestleder tok gjenvalg mens leder og sekretær ikke var på valg.
Vi er takknemlig for engasjementet og for at våre venner har påtatt seg vervene. De nye styremedlemmene ønskes velkommen - og styret ønskes lykke til i det videre arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser samt å fremme et godt og konstruktivt samarbeid med alle aktører til beste for klubben, lokalsamfunnet og motorsportsmiljøet.

Ønsker alle en god førsesong, følg med fremover på hjemmesiden.

Styret fra 2012:
 
Leder:
2011-2013
Ikke på valg
Synnøve Rist Kildal
Nestleder:
2011-2014
Gjenvalgt for 2 år
Anders Andreassen
Sekretær:
2012-2013
Tove Jørgensen
Kasserer:
2012-2014
Iselin Ervik
Styremedlem:
2012-2013
Ikke på valg
Odd Hammer
Styremedlem:
2012-2014
Lars Roger Kulseng-Hansen
Varamedlem:
2012-2013
Ståle Røthe

Nye styremedlemmer ønskes velkommen og lykke til med sine verv!

Rundt 40 medlemmer fra alle gruppene møtte opp til årsmøtet på Tjeldsund Kro & Hotell. Foto: Anders Andreassen


Rundt 40 medlemmer fra alle gruppene møtte opp til årsmøtet på Tjeldsund Kro & Hotell. Foto: Anders Andreassen


Fra venstre leder i NMK Harstad Synnøve Rist Kildal, Tove Haugseth fra Bardu som var gjest og
representant fra NMK hovedstyret samt leder i NMK Hålogaland June Bruun. Foto: Anders Andreassen


 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk