28. mai 2009 / Oppdatert 4. juni

   


Motorsporten kan endelig jobbe videre!

Kommunestyret hadde 23. oktober 2008 reguleringsplanen for Harstad Motorsport Senter
til godkjenning der saken ble vedtatt. Imidlertid
ble avgjørelsen anket til Fylkesmannen som nå

ikke tar denne klagen til følge.

 

Med dette stadfestes kommunestyrets vedtak i sak 173/08,
der reguleringsplanen for Harstad Motorsport Senter ble vedtatt.
 

NMK Harstad hadde medlemsmøte 28. mai på Harstad Motorsport Senter der nyheten ble formidlet. På kort varsel etter melding på vår nettside møtte det rundt 30 medlemmer som fikk orientering om saken og framtiden samt en briefing om gjøremål fremover og hastedugnad.
Nå starter dugnaden - Les mer her...
Se aktivitetskalenderen for videre aktiviteter

Fylkesmannen viser til at kommunen har lagt vekt på relevante og lovlige momenter i forbindelse med planprosessen. Fylkesmannen sier videre; "Vi har særlig lagt vekt på at ulempene planen vil medføre i form av støy for omkringliggende boligbebyggelse ligger innenfor det akseptable i henhold til gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, jf. brev av 10.6.2008 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, som er statlig fagmyndighet for støyproblematikk i arealplansaker."
Vedtaket kan ikke klages står det i brevet fra Fylkesmannens kontor.


Reguleringsarbeidet pågått i 3 år
I tre år har prosessen rundt klubbens reguleringsplan sørget for klubben har
befunnet seg i et vakuum da har reguleringsplanen tatt opp mesteparten av klubbens tid. Lite har blitt utført i denne tiden men når Fylkesmannen nå har fattet sitt vedtak anser klubben konflikten rundt reguleringsplanen som død. Likevel vil klubben gjerne ta en dialog med naboene i Sollia for å se etter løsninger som er til beste for alle parter.
Foto: Ivar Hjelvik (HT)  

Ser fremover på videre klubbutvikling
Svaret fra fylkesmannen viste Fylkesmannen ikke tok klagen til følge. Klagen var på støy og og feil i saksgangen i tillegg til fuglelivet i området. Når da Fylkesmannen endelig slår fast at kommunens vedtak av klubbens reguleringsplan er korrekt kan man se framover og fokusere på klubbutvikling igjen.

Stemplet i media
Strategien om å ikke flagge klubbens syn i media har vært en bevisst handling og klubben har ikke brukt energi på å fronte dens syn i media. Etter flere omganger i media som naboers syn om saken og fugleliv i området kan det synes at media har satt et lite stempel på oss. Vi har ikke kjent oss igjen i alt av reportasjer i sakens anledning sier klubbens formann Jan Helge Nilssen. I stedet for å ta til motmæle gjennom media har vi brukt tid på å fortsette arbeidet vi tross alt selv startet med for tre år siden gjennom de rette instanser og etater. Vi støttet oss med blant annet rapporter fra faginstanser og ikke som mange kan tro etter eget velbefinnende.

Framtiden og ambisjoner
Støydempende tiltak er prioritet og deler av området skal beplantes med timotei i tillegg til annen beplantning samt mengder med flis. Ambisjoner skal man ha; klubben ønsker gjerne å huse et framtidig norgesmesterskap for bilcross i Harstad framfor en eller annen plass sørpå. Et arrangement i nord vil være et løft for en hel landsdel og er et klart mål og slett ingen umulighet. Anleggsmessig står vi ikke tilbake for andre
arrangører og veien er som kjent like lang, uansett om man kjører nordover som sørover.

Nå kan endelig klubben lovlig jobbe videre med det oppbygde anlegget samt utvikle området til et fantastisk motorsportssenter i nært samarbeid med naboer og berørte parter slik at det kommer til nytte og glede for alle i distriktet samt hele motorsportsmiljøet i landsdelen og regionen!


NMK Harstad som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og herigjennom Harstad Idrettsråd skal fortsatt bestrebe seg på et godt samarbeid med naboer og berørte parter ihht. vår miljøpolicy.


Relatert sak: Enstemmig Planutvalg

Relatert sak: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen

Nå starter dugnaden - Les mer her...

Se aktivitetskalenderen for videre aktiviteter

Se artikkel fra Harstad Tidende 5. juni

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.