15.01.2008

VIKTIG MELDING
TIL AUTORISERTE
FUNKSJONÆRER!

 

Nye ID brikker
Alle ID brikker utgår og må fornyes fra 2008.

Nye ID brikker for løpsledere, tekniske kontrollanter, jurymedlemmer/juryledere og løpssekretærer. Alle ID kort skal nå byttes ut. Nytt ID kort utstedes til lisensierte funksjonærer ved innsendelse av gamle ID kort med en kort oppsummering av hva funksjonærlisensen har vært benyttet til i sesongen 2007.

Utsendelse av kort er startet slik at de fleste vil ha nye kort ved sesongstart 2008. (OBS: For funksjonærer ved Rally arrangementer tidlig i 2008 vil gamle kort gjelde)

Spørsmål kan rettes til Trond Bakkom ved sekretariatet.

 

Mer om denne viktige meldingen finner du på:

www.bilsport.no

Juryledere vil få nye brikker på Jurylederkonferansen i mars.
Alle andre må følge de direktiver som er beskrevet i meldingen.

Hjemmesiden til NBF