29.04.2008                                                     Artikkelen gjengitt etter tillatelse fra kilde:

 

Vesterålen Motorsportklubb


Fauskhågen ved Klo, hvor motorsportklubben har fått regulert et tidligere grustak til motorsportformål. Arkivfoto: Erik Jenssen

Fase 1 i utbyggingen er startet og maskinene er kommet i full sving på motorsportanlegget i Øksnes, og i løpet av kort tid vil man få inntrykk av hvordan det ferdige anlegget blir seende ut.

De første som har gleden av å kjøre hardt på Fauskhågen, er maskinførerne Christian Reinholdtsen og Lasse Nilsen fra entreprenørselskapet Reinholdtsen maskin. Selskapet stiller med to maskiner som kommer til å holde høyt tempo i gravearbeidet de neste ukene.

I helgene får motorklubbens medlemmer benytte utstyret til dugnadsgraving, slik at ting nå kommer til å ta form relativt raskt på eiendommen på Klomyran.
- Ja, i løpet av kort tid kommer man til å få et rimelig godt inntrykk av hvordan anlegget blir til slutt, sier Flage.

Gravinga startet i området som blir selve startplata, og deretter jobber man seg fremover meter for meter i sandmassene som ligger under myrtorva. Til sammen blir banen rundt 1.200 meter, og når hele banetraseen er gravd ut, starter finjusteringa.
- Vi har allerede hatt god hjelp til baneutforminga fra motorsportforbundet sentralt, og de kommer opp igjen etter at grovarbeidet er gjort for å hjelpe oss med dosering av svinger og slike ting.

 
Klubbens leder Andre Reinholdtsen sier at baneanlegget nå er ferdig planlagt, og at at fase 1 av utbyggingen vil skje i løpet av 2008.
- Da vil banen som ligger på Fauskhågen ved Klo være klar for trening med bil, ATV, Trial og snøscooter. Fase 2 vil bli fullført når tippemiddelsøknaden er innvilget, noe vi håper skal skje i 2009. Med et tilskudd fra kommunen vil vi kunne starte opp med aktiviteter for store og små. Byggingen av banen vil skje på dugnad og her legges det ned en dugnadsinnsats på rundt 1 millioner kroner, skriver Reinholdtsen i brevet til kommunen der klubben søker etter banestøtte til etableringen.

Christian Reinholdtsen og Lasse Nilsen fra entreprenørselskapet Reinholdtsen Maskin er i gang med utgraving ved banen på Fauskhågen. Foto: Vesterålen Motorsportklubb

 

Se NY artikkel fra august 2008 her

                                  Artikkelen gjengitt etter tillatelse fra kilde: