15.04.2008

Populær hjemmeside!

NMK Harstad's hjemmeside har blitt en populær informasjonskanal for mange

Statistikken
viser en fordobling av antall besøkende siden oppstarten av den nye siden i januar 2007. Vi har besøkende på sidene på alle ukedagene og til nesten alle døgnets timer. De mest besøkte sidene er førstesiden og nyheter fulgt av videosiden. Terminlisten, aktivitetssiden samt resultatsiden er hyppig besøkt på sommerstid.

Gjennomsnittlig
viste sider fra januar 2007 er rundt 100 pr. dag som må sies å være meget bra
da tallet er gjennom hele året, i sommersesongen vil det jo naturligvis være flere. Utviklingen fra det siste halve året viser at dette bare øker og det som er meget gledelig er at nesten 95% av de besøkende kommer via direkteadresse (www.nmkharstad.no) og ikke via søkemotorer som eksempelvis Google, Kvasir og Yahoo.

Tilbakemeldinger
Kanskje mer gledelig er at tilbakemeldinger viser at mange fra andre klubber klikker seg inn på vår hjemmeside og Webutvalget håper at denne utviklingen vil fortsette og at medlemmene, motorsportsfolk og andre motorsportsinteresserte fortsatt vil bruke hjemmesidene aktivt.

Kom med innspill
Til slutt vil vi på nytt oppfordre medlemmer (og andre) til å komme med tilbakemeldinger og innspill til innhold på hjemmesidene. Like viktig er det at webmaster får artikler, tips og omtaler fra arrangement og hva som ellers skjer i miljøet, uten tilbakemeldinger stopper informasjonsstrømmen. Ta fingra fatt og tast meldinger til webmaster!!!!


Webmaster NMK Harstad
907 98347

[email protected]

 

For webutvalget
Svein Tore Kristensen
Webmaster