Tilbake til


Klikk på KLUBBINFO for annen informasjon>>>

 


NMK Harstad velger styre for normalt 2-årsperioder. I tillegg har vi frivillige i sentrale verv og med
funksjoner som listet nedenfor i alle sportsgrener og grupper. Foruten dette er det mange medlemmer
med stort engasjement og innsats i bemerkelsesverdig dugnadsånd som gjør at vi kan holde et så høyt
aktivitetsnivå som vi gjør i dag.
Takk til absolutt alle engasjerte!
Her er listet opp alle tidligere og nåværende
medlemmer med funksjoner og verv i klubben:

NBF Kurs- og løpskalender: https://bilsport.no/kalender

NMF Kurskalender:  https://www.nmfsport.no/t/informasjon-2/utdanning/kurskalendere

Idrettsforbundets Kurskalender:  https://www.idrettsforbundet.no/Kalender

  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon

Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
verv

Aktivitets
komitè
Sports
komitè
Drift og
vedlikehold
Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling
Redaksjon
og andre
ansvars
områder
A Alf Kristian Pedersen        
Drift
Anlegg
   
Alf Magne Stenhaug KLUBB
KONTAKT
OFFROAD
GRUPPA
     
Drift
Anlegg
   
Anders Andreassen Se også lisensiert funksjonær        
Miljø,
sikkerhet
og
Utdanning
NMK
HARSTAD

Redaksjon+
Sponsor
ansvarlig
samt PR
Andreas Eilefsen      
Drift
Anlegg
   
B Bente Mikalsen Espeland Se også lisensiert funksjonær        
Miljø,
Sikkerhet
og
Utvikling
 
Bjørn Espeland Se også lisensiert funksjonær            
Bjørn-Are Lorentzen Se også lisensiert funksjonær            
Bjørn Harald Heggen Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling

Sikkerhet
og
Utvikling
Motocross
MX-gruppa
 
C

D

E

Carl Fredrik Lyche Se også lisensiert funksjonær        
Miljø,
sikkerhet
og
Utdanning
NMK
HARSTAD
 
Chris Ervik Risheim              
Eirik Finjord  
Styre
Leder
2017-
2019
         
Erik Olsen Se også lisensiert funksjonær            
Esben Lind  
Valg
Komite
2018-
2019
         
Espen Andersen  
Styre
Medlem
2018-
2020
         
Evy Øien Johnsen Se også lisensiert funksjonær    
Løps
Admin
Bilgruppa
     
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon

Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
verv

Aktivitets
komitè
Sports
komitè
Drift og
vedlikehold
Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling
Redaksjon
og andre
ansvars
områder
F

G

H

I

J
Geir Isaksen Se også lisensiert funksjonær            
Halvor G. Volden Se også lisensiert funksjonær
Revisor
2018-
2019
   
MXbane og
utvikling
   
Iselin Ervik      
Løps
Admin
Bilgruppa
     
Jahn Herstad Se også lisensiert funksjonær            
John Helge Stenhaug Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
OFFROAD
GRUPPA
   
Tracksa
Admin

Bane og
utvikling Offroad
   
K Kenneth Hågbo Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling

Lisens
ansvarlig
MX-gruppa
 
Kenneth Svendsen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
MX-
GRUPPA

Styre
Medlem
Kasserer
2018-
2019
   
MXbane og
utvikling
 
Redaksjon+
Presse-
ansvarlig
samt PR
Knut Lamo Pedersen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
BIL
GRUPPA
     
Leder
Bil-Bane
komitè
   
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon

Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
verv

Aktivitets
komitè
Sports
komitè
Drift og
vedlikehold
Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling
Redaksjon
og andre
ansvars
områder
K

L

M

Kristina Berg      
Løps
Admin
Bilgruppa

Leder Kantine
gruppa
   
Kurt Ørjan Pettersen              
Lars Roger Kulseng-Hansen Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling

Sikkerhet
og
Utvikling
Motocross
MX-gruppa
 
Lise Rinaldo  
Nest
Leder
2018-
2020
         
Malin Øien Johnsen      
Løps
Admin
Bilgruppa
     
Martin Pedersen  
Styre
Medlem
Vara
2018-
2020
         
Merethe Rose Jakobsen              
Michael Heggen Se også lisensiert funksjonær            
N

O

P

Odd-Ivar Chruickshank              
Odd Hammer  
Valg
Komite
2018-
2019

Leder
Akt.
 Komite
   
Miljø og
sikkerhet
NMK
HARSTAD

Representant
for vår idrett
i Harstad
Idrettsråd
Oddne Johansen Se også lisensiert funksjonær        
Sikkerhet
og
Utdanning
Motocross
MX-gruppa
 
Per Jan Pedersen              
Pål Svendsen        
Drift
Anlegg
   
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon

Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
verv

Aktivitets
komitè
Sports
komitè
Drift og
vedlikehold
Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling
Redaksjon
og andre
ansvars
områder
R Raimon Andersen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
BIL
GRUPPA
           
Richard Bergersen  
Styre
Medlem
Vara
2018-
2019
   
Drift
Anlegg
   
Roger E. Gullholm Se også lisensiert funksjonær            
Rolf Kildal Se også lisensiert funksjonær      
Bane og
utvikling
   
               
S Sigurd Friborg Se også lisensiert funksjonær      
Drift
Anlegg
   
Sondre Henriksen Engstad Se også lisensiert funksjonær
Styre
Medlem
Vara
2018-
2020
         
Stein Dahle Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Stig Arne Dallager              
Stine Mari Kristensen Se også lisensiert funksjonær
Styre
Medlem
Sekretær
2017-
2019

Akt.
 Komite

Løps
Admin
Bilgruppa
   
Redaksjon
Sponsing
og PR
Ståle Røthe KLUBB
KONTAKT
BIL-
GRUPPA
     
Bane og
utvikling
   
Svein Rune Johansen Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Svein Tore Kristensen Se også lisensiert funksjonær  
Akt.
 Komite
     
Redaksjon+
Webmaster
og PR
Synnøve Rist Kildal Se også lisensiert funksjonær    
Løps
Admin
Bilgruppa
 
Lisens
ansvarlig
Bilgruppa
 
T

U

V

W

Tom Agnar Andreassen  
Styre
Medlem
Vara
2018-
2020
         
Tone Pedersen Se også lisensiert funksjonær            
Tor Andrè Nyrud        
Drift
Anlegg
   
Tord Bergersen              
Tove Jørgensen            
Torbjørn Frantsen        
Bane og
utvikling
   
Trude Karlsen  
Styre
Medlem
2018-
2019
         
Vegar Aspen Se også lisensiert funksjonær      
Bane og
utvikling
   
Werner Olsen        
Bane og
utvikling
   
     
     
Merethe Rose Jakobsen Kristina Berg Oddne Johansen
995 64159 971 15423 415 19119
frkrose(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
kristina-berg(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
enduro(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Svein Tore Kristensen Erik Olsen Alf Kristian Pedersen
907 98347 970 28151 906 86415
 webmaster(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
e-iolsen(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
alf(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her... 

Webmaster
     
     
Tone Pedersen Raimon Andersen Lars Roger Kulseng-Hansen
958 06679 913 34766 909 23456
tone(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
raimon(a)bergtransport.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
lars.roger(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
     
Tord Bergersen Rolf Kildal Bjørn Espeland
928 06387 913 41158 916 16043
tord.bergersen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
rolf.kildal(a)hlink.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Bjornespeland(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
John Helge Stenhaug Alf Magne Stenhaug Per Jan Pedersen
970 10005 970 10002 918 58850
broder_jalle(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
alfmsten(a)start.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
perjap(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     
Anders Andreassen Jahn Herstad Synnøve Rist Kildal
481 20365 480 65612 900 63340
anders(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
4x4(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
synnove(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Odd-Ivar Chruickshank Richard Bergersen Odd Hammer
971 56885 909 17132 477 18818
kruttis(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
richard.bergersen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Odd.Hammer(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
  Medlem styret - Se mer

 

Odd Hammer er representant for vår
idrett/sport i Harstad idrettsråd


Valgkomiteen - Se mer
     
     
Stein Dahle Vegar Aspen Eirik Finjord
916 82716 905 81124 975 31901
unnKm(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
vaspen2010(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
eirik(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
    Medlem styret - Se mer
     
     
Kenneth Hågbo Michael Heggen Sigurd Friborg
916 05663 416 25609 950 09929
kenneth(a)haagbo.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
mikke86(a)live.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
sigurdfriborg(a)live.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     
Stig-Arne Dallager Trude Karlsen Torbjørn Frantsen
975 01699 915 95552 404 05104
stig(a)servicenord.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
trude.karlsen(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
torfra(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
  Medlem styret - Se mer  
     
     
Tove Jørgensen Karl Erik Eilefsen Iselin Mari Ervik Risheim
970 77872 911 39752
tove-jor(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
karl.erik.eilefsen(a)moller.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
iselin(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     
Kurt Ørjan Pettersen Ståle Røthe Kenneth Svendsen
918 78495 974 22688 917 48876
kurt(a)alltakst.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
sroeth(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Kenneth(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
    Medlem styret - Se mer
     
     
Halvor G. Volden Svein Rune Johansen Roger Erling Gullholm
454 21020 402 07471 905 96903
halvolde(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
trude.karlsen(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
roger(a)gullholm.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
Revisor - Se mer    
     
     
Tom Agnar Andreassen Carl Fredrik Lyche Bjørn-Harald Heggen
915 64533 907 42250 915 72015
tomagnar(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
carl.lyche(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
zigomc(a)zigomc.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Geir Isaksen Bente Mikalsen Espeland Esben Lind
480 15105 905 88185 916 39032
geir(a)natthusveien.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
benteespeland(a)yahoo.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
esben(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Pål Svendsen Werner Olsen Andreas Eilefsen
481 51290 906 86390 959 18821

(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
werner.olsen(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
aife-mail(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
 
Knut Lamo Pedersen   Tor Andrè Nyrud
977 43325   404 85523
knutlamo(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
  (a)
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     

Stine Mari Kristensen Espen Andersen Chris Ervik Risheim
919 95659 986 47515 480 21040
stinemari(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
espen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Chris(a)i-a.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
Medlem styret - Se mer Medlem styret - Se mer Medlem styret - Se mer
     
     

Malin Øien Johnsen Bjørn-Are Lorentzen Evy Øien Johnsen
940 57351 909 39707 971 62629
malin.oien.johnsen(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
verksted(a)tb-autoservice.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
jotrans(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     

Sondre Henriksen Engstad Martin Pedersen Lise Rinaldo
934 55949 958 63659 481 21098
Sondre(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Martin(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Lise(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.