Publisert: 17.02.2020 - Oppdatert 18.02.2020, 27.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 12.03.2020, 04.05.2020, 19.05.2020, 26.05.2020
  


Nytt tidspunkt for årsmøtet

Grunnet Koronapandemien måtte vi i mars utsette årsmøtet inntil videre.
Nå har vi nytt tidspunkt for årsmøtet om ikke det blir endrede regler.
NMK Harstad følger nøye med helsemyndighetenes anbefalinger,
retningslinjer gitt av kommunen og eventuelle instrukser som
gis fra statlig hold som vil avgjøre årsmøtets gjennomførelse.
Vi måtte endre på nytt fra 1. juni til 4. juni grunnet pinse.

Torsdag 4. juni 2020 kl. 18.00
på Harstad Motorsport Senter, Åsegarden

Planlegger avholdelse utenfor klubbhuset om været tillater det.
Håper på fint vær og at restriksjonsreglene blir som forventet.

NB! Grunnet omstendighetene blir det ikke servering, derfor må hver enkelt
ta med seg eventuell mat og drikke for kvelden. Det mangler vann i
klubbhuset, derfor kan man dessverre ikke benytte toalettene.

VIKTIG! Vi må også vite på forhånd hvor mange som kommer, slik at vi
kan tilrettelegge for å følge reglene om avstand.
PÅMELDING skjer på epost til stinemari@nmkharstad.no SENEST 31. mai.

INNKOMNE SAKER må være styret i hende senest 29. mai
og sendes til post@nmkharstad.no

Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøtet
i klubben DU som medlem har et eierforhold til.

Det blir avviklet et kort medlemsmøte etter årsmøtet.


HUSK Å BETALE KONTINGENTEN!
Gamle og nye medlemmer er velkommen!
("Nye" medlemmer må ha betalt 2020-medlemskap
senest
èn måned før årsmøtet for å ha stemmerett.)

Frem til årsmøtet er det greit om dere
tenker på eventuelle saker dere vil ta opp.
Tips gjerne styret på:
post@nmkharstad.no

LES MER NEDENFOR


Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøtet i klubben DU
som medlem har et eierforhold til. Det viktigste med å delta på
årsmøtet er å få frem viktige saker og felles temaer som angår klubben,
være med i avgjørelser og gjøre valg som som du ser vil ha konsekvenser
for å kunne skape en positiv utvikling.

Det er også viktig at du som medlem engasjerer deg i saker
som du brenner for og som er av felles interesse. Engasjer deg gjerne
i forkant av årsmøtet! Ta gjerne kontakt med styret eller valgkomiteen.


Nå tar vi om ikke så lenge fatt på enda en ny sesong
på Harstad Motorsport Senter. Det går mot lysere tider og det er mye
å glede seg til med masse sosialt, motorsport og moro for store og små
i Åsegarden ;)

De siste månedene har hverdagen til oss alle blitt snudd på hodet.
Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes.
Myndighetenes råd om sosial distansering har satt alle i en krevende
situasjon. Vi må ta ansvar og vise solidaritet med de som trenger det.
Ta kontakt med de som kanskje ikke har så stort kontaktnett.

Å ta ansvar og utvise solidaritet er en del av vårt verdigrunnlag.
Ta vare på hverandre - Vis solidaritet -
Bidra til at alle får en så god hverdag som mulig.


NB! Mht. Ste
mmerett og valgbarhet
"Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og 2020-medlemskapet
innen årsmøtet, senest samme dag med fremvisning av gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2020-medlemskap senest en måned før årsmøtet.
Les mer lenger ned på siden
 

Har du noe på hjertet
Frem til årsmøtet er det greit om dere tenker på evt. saker dere vil ta opp.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtet
Tips gjerne styret på:
post@nmkharstad.no

Ønsker du å bidra i klubbarbeidet eller
har forslag til kandidater til det nye styret
Det skal også byttes ut litt i styret. Om noen gjerne ønsker å gjøre en
jobb og være med å styre klubben framover, ta kontakt med valgkomiteen.

Ta også kontakt om du forslag til kandidater som kan bidra med å tilføre
klubben erfaring, kvalitet og stabilitet.


 

Sakspapirer:

Sakspapirer skal i henhold til lovnorm være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet finner sted.
Om du foretrekker å gjennomgå sakspapirene må du henvende deg til leder i styret,
post@nmkharstad.no
Sakspapirer vil uansett bli utlevert på årsmøtet.

Innspill og saker til årsmøtet:

Har du en spesiell sak du vil fremme for behandling
på årsmøtet må den sendes styret
senest 10 dager før årsmøtet
Saker sendes: post@nmkharstad.no

Mht. Stemmerett:

NMK hovedkontoret minner om at for å kunne stemme må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne ha stemmerett i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2020-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2020-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2020-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Mht. Valgbarhet:

NMK hovedkontoret minner om at for å være valgbar må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne inneha verv i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2020-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2020-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2020-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Lovnorm for klubber tilsluttet
NIF - NMF og NMK:

Utdrag fra § 5 Stemmerett og valgbarhet:

-
"For å ha stemmerett må man være fylt 15 år,
og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov §§ 2-5."
 "Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett,
er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller
møte i overordnet organisasjonsledd."

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk