25.05.2011 / Sist oppdatert 30. juni 2011

 

 

 

 

 

 

Endelig er vi ferdig med å sette banen i stand, og
NMF har nå godkjent banene.

Neste trening:
Se aktivitetskalender

 

Har du spørsmål eller annet, kontakt en i klubben;
Kontakter: MX-gruppa
Kontakter: Harstad Motorsport Senter
Kontakter: Styret i NMK Harstad
Utøvere i MX-gruppa (ikke oppdatert i 2011)

 

Litt info før du starter!
Gjør deg kjent med følgende:


Trening er nå startet.
Foruten avsnittet nedenfor vedr. lisenser skal alle ha utfylt
egenattest, betalt medlemskap og betalt treningsavgift.
De som allerede har mottatt LISENS fra NMF trenger
ikke tenke på avsnittet om lisenser; ta med lisensen,
medlemskort og kvittering for betalt treningsavgift
(skal alltid være med) så registrerer vi dette.


Nye utøvere
- mellom 5-8 år kan tegne MIKROLISENS
- over 9 år kan tegne REKRUTTERINGSLISENS
Er du ikke medlem kan dette tegnes og treningsavgift betales til
lisensansvarlig.
Alt dette kan ordnes på samme dag ved ankomst på baneanlegget
.
Det anbefales at foresatt tar barnet med på banen noen ganger når det er trening for å se hvordan motocross utøves. Barnet får også sjansen til å bli kjent med andre utøvere samtidig som de voksne kan få informasjon og svar på spørsmål over en kopp kaffe.
Funksjonshemming
Spesiallisens (integrering av funksjonshemmede)
Det er opprettet en egen spesiallisens for funksjonshemmede som kjører under et eget opplegg. Spesiallisens kan løses av personer som ansvarshavende aktivitetsleder i klubb ser kan ha en funksjonshemming, og dermed ikke har mulighet til å oppfylle ordinære lisenskrav. Les mer under avsnittet
"Skjemaer".
Gjenopptakelse av tidligere lisens
Hvis en kjørelisens ikke er betalt i løpet av 3 sesonger (3 år), påkreves det at skjema for gjenopptakelse av kjørelisens fylles ut og sendes inn til NMF. Ved tidligere innsendt legeattest trenger ikke søker å sende inn dette skjema på nytt, dersom det ikke har vært alvorlige endringer i helsetilstanden (skade/sykdom). Les mer under "Skjemaer".
Les mer om å starte HER
Se aktivitetskalenderen når det er trening
Last ned brosjyre: Info om motocross
Last ned brosjyre: Starte med motocross

 

Alle utøvere
Se gjennom listen nedenfor og forbered dere så mye som mulig. Fyll i skjemaer så sparer vi alle tid og
kommer kjappere i gang.
Lisensansvarlig vil være tilstede for å svare på spørsmål og hjelpe til med
nødvendige papirer. Foruten avsnittet om lisenser skal alle ha egenattest, betalt medlemskap og treniungsavgift. 

Forsikringsdekning
NMF har flere varianter av lisenser basert på erfaring, alder og forsikringsdekning. Myndighetene har satt
krav til at alle som kjører på en bane skal ha lisens og alle lisenser inneholder en personforsikring.
(unntatt Radiostyrt Motorsport).
Se info om forsikringsordninger her
Polisen og vilkårene finnes på menyen Ulykkesforsikring på
NMF's sider

For barn 5-12 år gjelder vilkårene i Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring.
Se info om idrettsforsikring her
Brosjyre idrettsforsikring

Sykler
Vi fortsetter å ha fokus på sikkerheten på crossykkelen til beste for alle. Det er viktig at vi følger med
crossykkelens tilstand, ta kontakt med Zigo MC om du har behov for service eller for å få råd og tips hva
du kan gjøre selv. Zigo MC har spesialpris på service til medlemmer.

Følgende skal være i orden før trening starter:
Motorsportforskriftene krever medlemskap og lisenser for å kjøre på NMFs sine baner. For Motocross Harstad
og NMK Harstads vedkommende blir det; 1) lisens for den aktuelle gren, 2) medlemskap i NMK Harstad samt
3) betalt treningsavgift (baneavgift). Les mer under....
 


Betalt medlemskapet
Alle som er registrert hos NMK Harstad skal ha fått faktura på
medlemskap fra NMK Sentralt. Har du
ikke fått giro fra NMK?
Forhør deg med Heidi på hovedkontoret
  37 77 67 77 / 95 00 10 92
    heidi@nmk.no
Telefontider: 09.00 - 14.30

Ta med kvittering eller gyldig medlemskort.
NB! Husk at for deltakere under 16 år skal minst èn
foresatt meldes inn som minimum familiemedlem.

Meld deg inn her om du ikke er medlem
 


Betalt treningsavgift
Alle som kjøre cross (MX og ATV) hos NMK Harstad skal i
år betale kr. 150.- i treningsavgift som overføres til konto
4760.17.49919. Merk innbetalingen med
"Treningsavgift 2011" og "Førers navn".
Kort for betalt treningsavgift fås utstedt mot
forevisning av kvittering av innbetalingen.

Les mer:
www.nmkharstad.no/info/treningsavgift
 


Utfylt egenattest
Alle førere skal registreres med dette skjemaet.
Fyll ut og ta med på første treningsdag.
Lag deg gjerne en ekstra kopi.

EGENATTEST
 
 


Kjørelisensen
Vi tar her kun for oss treningslisenser og ikke nasjonale lisenser.
Se evt. mer på
NMF's sider

NMF har flere varianter av lisenser basert på erfaring, alder og forsikringsdekning. Myndighetene har satt
krav til at alle som kjører på en bane skal ha lisens. I en opplæringsfase kan manuelle lisenser benyttes.
Alle lisenser inneholder en personforsikring
(unntatt Radiostyrt Motorsport).

For de som var registrert som fører i fjor har nå mottatt lisensen i posten. Har du imidlertid ikke fått
lisensen i posten, ta kontakt med NMF  815 27808/ 32 01 61 80 
NMF@nmfsport.no
Telefontider: 09.30 - 15.00 (onsdager 12.00 - 15.00)
Nye utøvere:
- mellom 5-8 år kan tegne MIKROLISENS på anlegget samme dag. (se under)
- over 9 år kan tegne REKRUTTERINGSLISENS på anlegget samme dag. (se under)


NYE UTØVERE
Nye utøvere får informasjon og kan tegne lisens ved ankomst på banen.
5–8 år - Nye utøvere under 8 år
Lisensen heter Mikrolisens (ca
kr 150) og kan bare tegnes første året.
(Neste år: Barnelisens 5-12 år)

NYE førere som er mellom 5-8 år kan ved første gang på banen tegne Mikrolisens som gjelder det
første året. Mikrolisensen er en manuell lisenstype som selges ut av klubben direkte på banen.
MIKROLISENS tegnes på banen ved første oppmøte,
når denne betales på banen er lisensen gyldig.
Neste år fås tilsendt
Barnelisens i posten.
Mer info kan fås hos lisensansvarlig på banen.
EGENATTEST

9–19 år - Nye utøvere over 8 år
Lisensen heter Rekrutteringslisens (
kr 330) og kan bare tegnes første året.
(Neste år: Barnelisens 5-12 år eller Ungdomslisens 13-19 år)
NYE førere som er over 8 år kan ved første gang på banen tegne Rekrutteringslisens som gjelder det
første året. Rekrutteringslisensen er en manuell lisenstype som selges ut av klubben direkte på banen.
REKRUTTERINGSLISENSEN tegnes på banen ved første oppmøte,
når denne betales på banen er
lisensen gyldig.
Neste år fås tilsendt Barnelisens
eller Ungdomslisens i posten.
Mer info kan fås hos lisensansvarlig på banen.
EGENATTEST

Det finnes også INTRODUKSJONSLISENS (kan løses kun èn gang og er gyldig en dag/helg kr 170).
NMF's sider         INFO manuelle lisenser
Du kan få ytterligere info hos lisensansvarlig på banen.


TIDLIGERE UTØVERE
5–9 år - Tidligere utøvere under 9 år
Har man startet med mikrolisens gjelder BARNELISENS fra andre året.
Lisensen heter Barnelisens 5-12 år (kr 330)
For de som var registrert som fører i fjor har nå mottatt lisensen i posten. Har du ikke fått
lisensen i posten, ta kontakt med NMF  815 27808/ 32 01 61 80 
NMF@nmfsport.no
Telefontider: 09.30 - 15.00 (onsdager 12.00 - 15.00)
Mer info kan fås hos lisensansvarlig på banen.
EGENATTEST

9–12 år - Tidligere utøvere under 13 år
Lisensen heter Barnelisens 5-12 år (kr 330)
NB! Fra det året utøver fyller 9 år må lisenssøknad og egenattest sendes inn etter at utøver har
deltatt på lisenskurs for å få utstedt ordinær lisens.
Klubben og lisensansvarlig signerer og sender
inn til NMF. Du får faktura i posten, når denne er betalt er lisensen gyldig.

For de øvrige som hadde alt i orden i fjor skal nå ha mottatt lisensen i posten. Har du ikke fått
lisensen i posten, ta kontakt med NMF  815 27808/ 32 01 61 80 
NMF@nmfsport.no
Telefontider: 09.30 - 15.00 (onsdager 12.00 - 15.00)

Mer info kan fås hos lisensansvarlig på banen.
EGENATTEST
KJØRELISENSSØKNAD

13–19år - Tidligere utøvere fra fylte 13 år
Lisensen heter Ungdomslisens 13-19 år (kr 1350)
NB! Fra det året utøver fyller 13 år må lisenssøknad samt legeattest fylles i av lege.
Legen signerer på begge skjemaer. Klubben og lisensansvarlig signerer og sender inn til NMF.
Du får faktura i posten, når denne er betalt er lisensen gyldig.

For de øvrige som hadde alt i orden i fjor skal nå ha mottatt lisensen i posten. Har du ikke fått
lisensen i posten, ta kontakt med NMF  815 27808/ 32 01 61 80 
NMF@nmfsport.no
Telefontider: 09.30 - 15.00 (onsdager 12.00 - 15.00)

Mer info kan fås hos lisensansvarlig på banen.
EGENATTEST
KJØRELISENSSØKNAD
LEGEATTEST MED VEILEDNING
 


INFO om kjøretøyforsikring

Nedenfor finner du tilbud om kjøretøyforsikring og kjøretøybevis. Finnes dette interessant er det bare å
registrere. Forsikring på crosseren er noe alle bør ha og det er visstnok kun Gjensidige og IF som
tegner slike forsikringer men da må du i tillegg ha andre forsikringer hos dem. Den er ikke veldig kostbar
i forhold til tilleggsforsikring på eksisterende avtaler.
KJØRETØYBEVIS
KJØRETØYFORSIKRING
 

Se aktivitetskalender

Det blir mulighet for ytterligere info samt hjelp på oppstartsdagen!
Har du spørsmål? Ta kontakt med en i
gruppa


Søknadsskjema

Egenattest (alle)
Kjørelisenssøknad 9-19 år
Kjørelisenssøknad for gjenopptakelse av lisens
               
Hvis en kjørelisens ikke er betalt i løpet av 3 sesonger (3 år), påkreves det at skjema for
             gjenopptakelse av kjørelisens fylles ut og sendes inn til NMF. Det er viktig at skjema er korrekt
             utfylt med underskrift av lisenssøker (evt. foresatt/under 18 år), klubb og godkjent kurslærer.
             Det er opp til godkjent kurslærer og vurdere om lisenssøker må gjennomføre lisenskurset på nytt.
             Ved tidligere innsendt legeattest trenger ikke søker å sende inn dette skjema på nytt, dersom det
             ikke har vært alvorlige endringer i helsetilstanden (skade/sykdom).

Kjørelisenssøknad for spesiallisens (funksjonshemming)
               
Spesiallisens (integrering av funksjonshemmede)
             Det er opprettet en egen spesiallisens for funksjonshemmede som kjører under et eget opplegg.
             Spesiallisens kan løses av personer som ansvarshavende aktivitetsleder i klubb ser kan ha en
             funksjonshemming, og dermed ikke har mulighet til å oppfylle ordinære lisenskrav. Ansvarlig
             aktivitetsleder skal påse at funksjonshemmingen er reell og skal således signere søknadspapirene.

Legeattest med veiledning 13-19 år
Kjøretøybevis
Kjøretøyforsikring
Info om manuelle lisenser


Se også:   her     her       og her


Til deg/dere
som vil starte med mini-/motocross
    eller har en håpefull som vil starte:

       
Les mer om å starte HER      Se også:   her      og her

 

Løpsmappe

Vil du ha orden i papirene dine?

NMK har løsningen, den velkjente
mappen med stive permer!
Kr 150

Spør aktivitetsleder eller
lisensansvarlig på banen.

 

 

 

 

 

Klikk på bildet

 

 

 

 

 
Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.